Co je mitochondriální medicína a proč je to tak důlěžité?

30.09.2021

Mitochondriální medicína se vyvinula za posledních 30 let. V současné době je stále více výzkumů, které naznačují, že produkce mitochondriální energie hraje klíčovou roli při udržování zdraví buněk, buněčné komunikaci, regulaci buněk a kontrole buněčného dělení. Nemělo by být překvapující, že vzhledem k základní roli mitochondrií při zachování normální funkce buněk bude mít udržení dobrého mitochondriálního zdraví významný přínos pro udržení dobrého celkového zdraví.

Cílem mitochondriální medicíny je udržovat a obnovovat funkce buněk jako další metoda konvenční medicíny. To může vést k nižším dávkám léků, které se používají k léčbě nemocí.

Mitochondriální medicína nenahrazuje terapeutické metody moderní konvenční medicíny, ale může zvýšit účinnost konvenční lékařské léčby. Lékařské studie a také dva mezinárodní kongresy o koenzymu Q-10 (a dalších mitochondriálních léčivech) uvádějí úspěch při léčbě chronických problémů s metabolismem, svalových a neurologických onemocnění, kardiovaskulárních chorob, chronických degenerativních a zánětlivých onemocnění kloubů a onemocnění páteře.

Pozitivní účinek byl zaznamenán také ve sportovní medicíně. Proces regenerace svalů prospívá po těžkém tréninku a během sportovních soutěží. Je pozoruhodné zmínit, že doplňky mitochondriální medicíny nejsou z dopingového hlediska omezenými látkami.

Významné efekty jsou popsány v oblasti zvládání stresu, kde mitochondriální medicína poskytuje podporu stresových rezerv odpovědných za zvládání duševního a fyzického stresu (podporou ANS, hypotalamo-hypofyzárně-suprarenálního systému, subkortikálních sympatických center a centrálního nervového systému).

Co jsou mitochondrie?

Chcete podstoupit diagnostiku Mitochondriální medicíny a zjistit možné riziko onemocnění?

Více info: ZDE

Zdroj: https://www.mitochondrialwellness.com/pages/what-is-mitochondrial-medicine