Co je variabilita srdečního rytmu?

07.10.2021

Předpokládá se, že variabilita srdeční frekvence (HRV) bude v blízké budoucnosti v grafech pacientů běžná jako puls, krevní tlak nebo teplota. HRV je uznávaným standardním lékařským testem od roku 1996 a nyní je stále více populární v oblastech kosmického výzkumu, kardiologie, endokrinologie, výzkumu autismu, sportovních věd, proti stárnutí, mediace a obecného zdraví.

Variabilita srdeční frekvence (HRV) je 5minutový test, který je neinvazivní a provádí se pohodlným sezením na židli. Software variability srdeční frekvence (HRV) měří rozdíly mezi píkem R a délkami na elektrokardiogramu (EKG). Vrchol R je nejvyšší bod a může vypadat jako vrchol hory.

Studie ukázaly, že čím vyšší je variabilita srdeční frekvence HRV, tím je srdce zdravější. Naopak nízké skóre HRV bylo spojeno se špatným zdravím, neschopností vyrovnat se se stresem a vyčerpáním.

HRV hodnotí účinnost srdečního autonomního nervového systému, a proto se HRV stala jedním z nejcennějších prediktorů stupně rizika náhlého smrtelného infarktu.

Pochopení vašeho skóre HRV může být cenným nástrojem při pokusu o změnu životního stylu za účelem zlepšení celkového celkového zdravotního stavu. Nebo k optimalizaci celkového výkonu, zpomalení procesu stárnutí a dokonce ke zlepšení kvality spánku.

Váš celkový stresový index na systémové úrovni lze také určit pomocí testu HRV. Ukáže, zda máte dostatečné energetické zásoby na zvládání každodenního stresu. Vaše skóre stresového indexu je včasným varovným signálem potenciálních zdravotních problémů.

Sympatický (boj nebo útěk) vs parasympatikus (odpočinek, uzdravení, regenerace, trávení, detox)

HRV představuje rovnováhu mezi sympatickými a parasympatickými (Vagusovými) větvemi autonomního nervového systému. Sympatické a parasympatické nervy přenášejí eferentní (motorické) signály do srdce a různé signály do mozku pro reflexní funkce.

Parasympatické nervy (odpočinek, uzdravení a regenerace) můžete považovat za brzdný systém, který zpomaluje srdeční frekvenci. To zase zlepší vaše skóre variability srdečního tepu.

Sympatické nervy (boj nebo útěk) můžete považovat za plynový pedál, který zrychluje srdeční frekvenci a snižuje skóre variability srdeční frekvence. Je nesmírně důležité mít zdravou rovnováhu mezi těmito dvěma, protože autonomní nervový systém reguluje mezi nimi po celý den.

Když různé druhy environmentálních stresorů negativně ovlivňují tělo, autonomní nervový systém tento stres pociťuje a přechází do sympatického režimu boje nebo útěku. Pokud nejsou stresory správně řešeny, může autonomní nervový systém zůstat chronicky zaseknutý v sympatickém režimu boje nebo útěku.

To sníží vaše skóre variability srdeční frekvence, zvýší zánět, způsobí nesouvislé srdeční rytmy a může způsobit kaskádu zdravotních problémů.

Aby se autonomní nervový systém dostal zpět do zdravé parasympatické/sympatické rovnováhy, musí být detekovány, odstraněny a odstraněny základní stresory. Správné jídlo a doplňky stravy jsou potřebné k rehabilitaci a ohni poškozených a nefunkčních mitochondrií, aby vaše tělo dostalo sílu, kterou potřebuje k uzdravení a regeneraci.

K uzdravení je zapotřebí více mitochondrií/buněčné energie, než k onemocnění.

Zdroj. Dr Kucera - Mitochondrial Wellness

Chci se objednat se na vyšetření variability srdečního rytmu a zjistit riziko onemocnění