Váš super počítač uvnitř

08.09.2021

Autonomní nervový systém ANS reguluje a řídí váš metabolismus a metabolické programy. "Autonomní" pochází z kořenového slova "Automatické", což znamená, že ANS funguje nezávisle na naší vědomé mysli. Někteří lidé rádi odkazují na autonomní nervový systém jako automatický nervový systém. 

Existují 2 nervové systémy, které působí v těle, autonomní nervový systém a centrální nervový systém. Část mozku, která je pod kontrolou vědomé mysli, se nazývá Centrální nervový systém. Když se rozhodnete mluvit, zvedněte ruku, jděte, utíkejte, trefte golfový míček, luskněte prsty, to vše je pod kontrolou vašeho centrálního nervového systému. Ale váš srdeční tep, krevní tlak, tělesná teplota, trávení, detoxikace, hormony, imunitní systém jsou pod kontrolou autopilota vašeho těla Autonomní nervový systém ANS.

Všechny základní životní funkce těla jsou regulovány ANS. Pro udržení správné rovnováhy a regulace v těle ANS zapíná a vypíná orgány a žlázy. Receptory v celém těle zvládá signály zasunout/vypnout. Každý receptor má svou vlastní funkci a vysílá signály do mozku ke zpracování. To je způsob, jakým ANS ví, kdy zapnout nebo vypnout určité programy, jako je trávení, detoxikace, hormony, imunitní systém, nebo pokud je tělo pod nějakou hrozbou nebo stresem, ANS bude signalizovat sympatickou (bojovou nebo letovou) reakci zvýšením přívodu krve a kyslíku do svalů, mozku a srdce pro boj o let.

ANS také určuje, jak budou naše potraviny, doplňky stravy, kyslík, voda použity pro výrobu energie k podpoře života v našem těle. Z tohoto důvodu se ANS také nazývá Hlavní regulátor našeho metabolismu a jak efektivní a účinné budou tyto zdroje paliva použity k zajištění životní energie.

V RÁMCI ANS existují 2 divize, které mají stejnou důležitost, ale mají 2 velmi odlišné role, sympatický nervový systém SNS a parasympatický nervový systém PNS. Každý z nich je zodpovědný za odesílání nervových impulzů po celém těle, zapínání a vypínání orgánů a systémů, aby byla v těle udržela správná rovnováha (homeostáza). SNS se chová podobně jako plynový pedál ve vašem autě, který obecně urychluje aktivity v rámci orgánu nebo systému, zatímco PNS je podobně jako brzdový pedál zpomalující věci.

SNS je také označována jako naše reakce "boj nebo útěk" a je stresovou reakcí na nějaký druh hrozby nebo na to, aby naše těla byla připravena na nějaký druh fyzické aktivity. Je důležité mít na paměti Když mluvíme o stresu, je důležité si uvědomit, že většina lidí spojuje stres pouze s emocionálním nebo duševním stresem, ale stres může být z libovolného počtu vnitřních nebo externích zdrojů, které jsou větší než schopnost ANS řídit a přizpůsobovat se. (další informace najdete v tématu Co jsou stresory a trauma)PNS je jako brzda, která zpomaluje aktivitu SNS a je primárně zodpovědná za odpočinek, opravu, regeneraci, trávení, detoxikaci, imunitní systém.

Tyto 2 stejné, ale velmi odlišné větve ANS vždy pracují ve snaze udržet naše těla v rovnováze (homeostáza) a pracují optimálně. Dobré zdraví a optimální výkon závisí na správné a vyvážené regulaci mezi oběma stranami autonomního nervového systému, SNS a PNS. To je označováno jako homeostáza, což znamená rovnováhu mezi dvěma protichůdnými silami. Všechny organismy se neustále snaží o homeostázu tím, že se pokoušejí regulovat a udržovat optimální podmínky za všech okolností. ANS neustále monitoruje a reaguje na jakékoli změny optimálního stavu homeostázy. 

Věci, které způsobují nerovnováhu a narušují řádnou regulaci ANS, lze považovat za stresor. Zdravé tělo ANS bude reagovat na jakýkoli stresor sympatickým nervovým systémem SNS (boj nebo let) reakce. To bude aktivováno, dokud nebudou dosaženy osobní limity homeostázy, dokud nebude hrozba vyřešena a homeostáza opět dosažena. V tomto okamžiku je aktivita SNS vypnuta a PNS je zapnuta. Jakmile je dosaženo opačného homeostatického limitu, PNS se vypne a SNS se znovu zapne. 

Dlouhodobé napětí, které nelze řešit, korigovat nebo přizpůsobit, může mít za následek dlouhodobou odezvu SNS a slabou neaktivní PNS. Když k tomu dojde, většina energetických rezerv těla bude použita SNS k boji proti prodlouženým stresorům na úkor programů PNS. Tuto blokovanou regulaci ANS odkazujeme jako na chronickou SNS. Tolik potřebné programy pro PNS správně fungovat, které zahrnují odpočinek, opravy, regeneraci, trávení a detoxikaci. 

Přesčasy, to bude mít za následek špatné trávení, nespavost, špatnou detoxikaci, oslabenou imunitu a neschopnost opravit a regenerovat. Blokovaná regulace ANS má za následek zvýšený zánět, degeneraci namísto regenerace, vysoký krevní tlak, vysokou srdeční frekvenci, vysokou hladinu kortizolu, úzkost, nervozitu. 

Tato stresová reakce SNS byla navržena tak, aby řešila skutečné hrozby pro naše přežití po relativně krátkou dobu. Sympatická dominantní reakce se stává velkým problémem a energie vyčerpává úsilí po delší dobu. Stav PNS je mnohem preferovanější kvůli pohonům ostatních, oprav a regeneraci programů těla. 

Prvním krokem k dosažení optimálního zdraví a pohody je detekce a řešení stresoru, který způsobuje sympatický boj nebo letovou dominantní reakci ANS. Toho lze dosáhnout prostřednictvím testování autonomní zpětné vazby (AFT), které používá autonomní nervový systém jako mechanismus zpětné vazby k detekci a řešení nejhlubších zakořeněných stresorů. 

Jakmile je stresor detekován a řešen, zajišťuje to řádnou regulaci ANS a homeostázy systémů těla.~ Výše uvedený text je převzat z Rychlé cesty ke zpomalení stárnutí Sheri Dixonovou.

Zdravotní diagnostika dle principů Mitochondriální medicíny 6.10 v Žamberku, rezervace:https://www.pavlamoravcova.cz/mitochondrialni-medicina/

Chcete-li se dotknout síly jež nahrává matrici zdraví -software do Vašeho hardwaru - super počítače ,dovolte mne Vás pozvat na ošetření Kraniosakrální Biodynamiky

Vše máme již uvnitř, stačí se "jen" otevřít zázrakům!

Zdroj. Mudr. Michail Kučera, https://www.mitochondrialwellness.com/