Kraniosakrální Biodynamika

Když se duševní, citové a fyzické kontinuum člověka srovná s vnitřním řádem života, objeví se široká cesta pro uvolnění obrovské síly.

Michael Burghley

Lidskému tělu vládne neuvěřitelný řád, který vládne ohromné složitosti. Všechny tělesné systémy jsou ovládány vnitřní moudrostí těla.

Tato vrozená moudrost se projevuje prostřednictvím rytmů Dechu života tkz. primární respirace.

V jádru našeho těla existuje systém, který vše propojuje a dává všemu jasný řád - primární respirační mechanismus, Kraniosakrální systém (mozkomíšní mok, centrální nervový systém, mozkové pleny obalující mozek a CNS, kraniální a sakrální kosti).

Jsme-li zdraví všechny složky primárního respiračního mechanismu fungují v harmonickém vztahu. Každá složka vyjadřuje primární respiraci svým specifickým způsobem, dohromady však fungují jako jeden integrovaný systém.

Dech života (sebe řídící, sebe regulující a sebe opravující síla) vystupuje jako dirigent symfonie a naše embryologické schéma jako její skladatel.

Záměrem Kraniosackrálního terapeuta je podpořit její vyjádření v lidském těle.


Těžiště Kraniosakrální Biodynamiky spočívá v aktivaci vnitřních sil klienta. 


Kraniosakrální systém

Primární respirační mechanismus


 • Fluktuace mozkomíšního moku
 • Motility centrální nervové soustavy
 • Mobility mozkových plen
 • Pohybu Kraniálních kostí
 • Autonomního pohybu křížové kosti

Dech života 

Tvořivá síla, jejíž jediným záměrem je udržovat a tvořit život

Dech života je biodynamická síla, která tvoří naše tělo, po  celý život reguluje veškeré jeho procesy, když jsme nemocní léčí a opravuje.

Dech života nese základní matrici zdraví, dle níž jsme navrženi a k čemu se naše tělo snaží neustále navracet.

Projevuje se jako řídící princip na buněčné úrovni pravidelným nádechem a výdechem.

Projevy Dechu života na buněčné úrovni jsou základním předpokladem pevného zdraví.

Jsou-li tyto projevy omezovány či blokovány, pak je tok základního uspořádajícího principu přerušen a dopad tohoto  stavu se odrazí na zdraví.

DECH ŽIVOTA JE ZÁKLADEM METABOLISMU.

Kde pomáhá

Kraniosakrální Biodynamika je velice úspěšná v léčbě:

 • všech psychosomatických potíží
 • léčbě traumatu a šoku
 • při panických atakách
 • při syndromu vyhoření
 • vnitřním strachu a napětí
 • bolestí zad a hlavy
 • při chronické únavě
 • jako doprovázející léčba u depresí


Proč léčí ?

Psychika a tělo jedno jsou

Primární respirační mechanismus ovládá  nervovou a hormonální soustavu. Ta je velmi úzce propojena se světem našich pocitů a emocí.

Pokud dlouhodobě popíráme a neventilujeme ven naše pocity, dochází k chronické fyziologické reakci.

Vyplavují se adrenalinové hormony a dochází ke stažení tkání. 

Hormony ovlivňují naše emoce, pocity a prožívání světa jako takového.

Změna na úrovni tkáně s sebou nese bolest.

Chronicky nabuzený nervový systém extrémně vyčerpává organismus na úrovni buněk, což má časem za následek vážnější onemocnění.Do slov nelze úplně přesně zprostředkovat o čem je Kraniosakrální Biodynamika, je to prožitku, pocitu, o návratu k sobě, své podstatě a plnému životu!


Kousek esence posílám ve videu mých dvou učitelů a s velkou úctou vděčností 
DĚKUJI

Udělejte svůj první krok k vyléčení a písněte si o termín!

Cena 90 min - 900 Kč, 3 ošetření 2 500Kč, Žamberk a Kostelec nad Orlicí