HBS měření minerálů, stopových prvků, vitamínů ....


Tělo může regenerovat, uzdravovat se, detoxikovat, opravovat, pracovat, cítit se dobře, jen v případě pokud má dostatek mikroživin!


Jako společnost jsme silně výživově podvyživení!

Přes plné talíře a obchody, jsme výživově velmi silně  podvyživení!

I když  se budeme snažit jíst zdravě, nejsme schopni do těla dostat tolik potřebných látek, které pro zdravý chod těla potřebujeme!

Příkladem může být jablko z roku 1955. Víte kolik by jste museli sníst jablek nyní, aby jste dosáhli stejných výživových hodnot jablka z roku 1955? 

26 jablek! Stejný propad minerálů, vitamínů, stopových prvků zaznamenávají všechny zemědělské plodiny! 


Jak můžu zjistit, co potřebuji doplnit?

K tomu slouží HBS orgánový scanner. Přístroj, který je zkonstruován tak, aby za použití nejmodernější elektroniky, dokázal snímat velmi jemné elektromagnetické vlnění, které vytváří lidský organismus a provést jeho analýzu až na úroveň vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk. Pomocí snímání elektromagnetického vlnění, které vysílají buňky v lidském těle, lze získat přehledný a obsáhlý výstup.


Přístroj HBS tak upozorní na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možné hledat příčiny. 

Během minuty můžeme zjistit:

 • hladinu minerálů a stopových prvků
 • hladinu různých druhů vitamínů
 • zanesení organismu pesticidy, elektromagnetickým zářením, těžkými kovy
 • hladinu koenzymů např. Q10 a dalších, jež jsou důležité v rámci tvorby naší buněčné energie ATP - naší životní energie, základního pohonu těla bez níž začíná tělo degenerovat!
 • hladinu kolagenu a rychlost stárnutí nejen kůže
 • hladinu aminokyselin a s ním spojený vnitřní nevědomý stres
 • funkční stav kostí a s ním spojené riziko onemocnění osteoporózou, vzhledem k vysokému tlaku na výkon a podvýživě ve stravě už i děti trpí osteoporózou!
 • stav mikro biomu střev
 • funkčnost imunitního a hormonálního systému!
 • funkčnost srdce, cév a mozku, ale také staří vazů, ze kterého lez určit, jak rychle stárne organismus!


To nejlepší nakonec "vše je možné", díky tělu, které je řízeno sebe regulačními mechanismy, jež nás umí sami uzdravovat, nastavíme-li ty správné podmínky!

Výše zmíněné ukazatele jsou základní pilíře, jež tělo potřebuje, aby mohly správně fungovat sebe léčivé síly těla.

Každý střípek, který se podaří změnit k lepšímu, výrazným způsobem podporuje tyto sebe léčivé schopnosti těla a a posouvá nás směrem ke zdraví a zpomaluje proces stárnutí organismu!

Budete-li mít chuť, nastavíme spolu kroky tak, aby jste se cítili lépe a Vaše tělo Vám sloužilo ke prospěchu!

Jak funguje Human Body Scanner (HBS)?

HUMAN BODY SCANNER (HBS)

 • získáte komplexní přehled o kondici svého organismu již během jedné minuty
 • principem je snímání jemného elektromagnetického vlnění, které vytváří lidský organismus

 • Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují a umírají.
 • Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení.
 • Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca 25.000.000 tělních buněk.
 • Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100.000.000 buněk za jednu sekundu.
 • Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky a mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se.

Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření.

Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření:

 • Pokud je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy
 • Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.
 • Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy.
 • Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné.

PRINCIP MĚŘENÍ - JEDNODUŠE A LAICKY

Jednoduché vysvětlení fungování přístroje HBS by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přijímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat, co naladěná stanice právě vysílá.

Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elektromagnetického vlnění je založeno i fungování HBS, snad jen s tím rozdílem, že ten je konstruován tak, aby přijímal postupně všechny programy a přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, orgány a dokonce i jednotlivé buňky "vysílají za signál", aby následně vyhodnotil, kde je rozdíl v poměrovém měření, které se skládá z více než 800.000 klinicky vyhotovených měření.

Jak analýza vypadá?

Shrnutí: Co se dovím za minutu měření?

 • přehled o kondici svého těla
 • možnou příčinu svých zdravotních problémů
 • jakou mám hladinu minerálů, vitamínů a stopových prvků, který z nich je potřeba doplnit 
 • hladinu zanesení organismu pesticidy, elektromagnetickým zářením, těžkými kovy
 • hladinu koenzymů např. Q10 a dalších, jež jsou důležité v rámci tvorby naší buněčné energie ATP - naší životní energie, základního pohonu těla bez níž začíná tělo degenerovat!
 • hladinu kolagenu a rychlost stárnutí nejen kůže
 • hladinu aminokyselin a s nimi spojený vnitřní nevědomý stres 
 • funkční stav kostí a s nimi spojené riziko onemocnění osteoporózou
 • stav mikrobiomu střev
 • funkčnost imunitního a hormonálního systému funkčnost srdce, cév a mozku, ale také staří vazů, ze kterého lez určit, jak rychle stárne organismus!Během jedné minuty můžete změnit směr, směrem ke zdraví! 


Cena 

20 min - 300 Kč

40 min. - 500 Kč

60 min. - 700 Kč


Máte-li chuť toto měření udělat pro své zaměstnance v rámci prevence zdraví, či pro své klienty. Jsem ochotná k Vám zajet a měření provést. Minimální počet osob 5!

Rád(a) bych se objednal(a) na měření!