CANNAVI CBD OLEJ A CORONAVIR

26.03.2021

Kombinace terpenů a kanabidiolu (CBD) může být vysoce účinná proti koronavirům. Skupina výzkumníků ze známé izraelské technologické společnosti Eybna Technologies prokázala in vitro významný antivirový účinek kombinace terpenů a kanabidiolu (CBD) proti kmeni 229E lidského koronaviru. Tato první zpráva svého druhu je v současné době k dispozici na serveru bioRxiv, který zveřejňuje takzvané preprinty neboli předběžné vědecké zprávy, které ještě nebyly recenzovány.

Cílem studie bylo vyhodnotit antivirovou aktivitu a mechanismy antivirového působení patentovaného terpenového přípravku s kódovým označením v rámci studie NT-VRL-1. Aktivita přípravku s kanabidiolem a bez něj byla testována proti kmeniHCoV-229E. Zmíněný přípravek NT-VRL-1 se skládá ze třiceti přírodních terpenů vyskytujících se nejen v konopí, ale i v jiných rostlinách.

 
V nedávné době byl vyhodnocen antivirový potenciál vybraných fytochemikálií, jako jsou terpeny, který vyvolal velký zájem. Terpeny jsou přírodní těkavé sloučeniny, které se nacházejí v rostlinách a obsahují pouze atomy uhlíku, kyslíku a vodíku. Pozoruhodný počet studií in vitro naznačuje potenciální využití této skupiny sloučenin při léčbě široké škály virových infekcí.

HODNOCENÍ UŽITEČNOSTI FYTOCHEMIKÁLIÍ Z KONOPÍ

Mechanismus antivirového účinku NT-VRL-1 byl stanoven přidáním přípravku k plicním buňkám před a po jejich infekci kmenem HCoV-229E. Nejprve byly stanoveny časové body počítané od přidání testovaných sloučenin, ve kterých přípravek inhiboval replikaci HCoV-229E. Za druhé, k vyhodnocení terapeutické aktivity těchto sloučenin byl použit cytopatický účinek analyzovaný pomocí inverzní mikroskopie. Nakonec byl ke zkoumání mitochondriální aktivity buněk použit specifický kolorimetrický test životaschopnosti buněk in vitro s použitím lidských plicních fibroblastů MRC-5.


Několik předchozích studií již naznačilo, že fytochemikálie obsažené v konopí mohou být cenné jako potenciální protizánětlivé látky, které mohou následně pomoci kontrolovat tzv. syndrom cytokinové bouře a syndrom akutní respirační tísně spojený s průběhem COVID-19 u pacientů.

Odkaz na plný text článku v anglické verzi:

https://www.news-medical.net/news/20210304/Combining-terpenes-and-cannabidiol-may-be-highly-active-against-human-coronaviruses.aspx

Odkaz na abstrakt a celou zprávu o studii:

Chatow, L. et al. (2021). In vitro evaluation of the activity of terpenes and cannabidiol against Human Coronavirus E229. bioRxiv.

 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.03.01.433501v1

Závěrem autoři této studie jasně poukazují na antivirovou aktivitu terpenového přípravku NT-VRL-1 pozorovanou v této studii a na to, že antivirová aktivita se zvýšila, když byl přípravek použit společně s kanabidiolem, což naznačuje synergický nebo aditivní účinek terpenového přípravku a kanabidiolu.

CANNAVI CBD OLEJ