Chronické bolesti zad

22.02.2021

Chronická bolest zad má velmi úzkou souvislost se stresem, napětím, ale i prodělaným neintegrovaným traumatem v těle.

Může se jednat o bolesti, kdy lékaři neznají příčinu, ale i ty, kdy už mají problém samotné ploténky, či např. rotující obratel.

Pojďme se podívat blíže na kosterní svalstvo obepínající samotnou páteř, proč dochází k bolesti.

Je to díky chronickému svalovému napětí, definice svalového napětí přesně vystihuje proč nás záda tak často bolí.  Přesně vystihuje důvod, proč nás záda při jakémkoli dlouhodobém, psychickém ne komfortu bolí. 

Svalové napětí (též svalový tonus) je obvykle chápáno jako proměnlivé napětí v kosterní svalovině, které je ovlivňováno centrální nervovou soustavou. Dá se také definovat jako rezistence svalu k napínání.[1][2]  O svalovém napětí se nicméně mluví i u hladké svaloviny - to řídí vegetativní nervová soustava.[3]

Svalové napětí kosterní svaloviny regulují převážně retikulární formace v mozku, dále pak bazální ganglia a mozeček;[2] ; vliv však mohou mít i impulsy ze svalových vřetének přímo ve svalové tkáni.[3] Vlastní příčinou jsou neutuchávající slabé nervové impulsy, které do svalů směřují z motorických nervů z míchy.[3] Ve spánku, kdy se retikulární formace tlumí, dochází k poklesu svalového napětí. Vliv má však i stav mysli a emoční, tzv. limbický systém.[2] . Zdroj Wikkipedia

Tady jsme u 80 - 90% všech nevysvětlitelných bolestí zad a nejen jich. Retikulární formace, bazální ganglia, mozeček, mozkový kmen. Jsou hluboká centra mozku ovládající za strategii přežití (signalizační systém, endokanabiodní systém). 

Tato mozková centra řídí naše emoční rozpoložení jako je stres, strach, vztek, ale i radost a pocit uvolnění.  Myšlenky spouští emoce a emoce zase myšlenky. Je to takový začarovaný magický kruh, který dokáže napáchat velkou paseku

Zásadní roli v tom hraje vegetativní nervový systém, který řídí většinu podvědomých procesů. Pokud jste ve stresu nebo dostanete strach, nervový systém automaticky zareaguje zvýšeným svalovým napětím. 

Dlouhodobé psychické zatížení nebo nevyřešené psychické problémy se pak mohou projevovat opakovanou fyzickou bolestí. 

Zvýší se soustředění, koncentrace, činnost srdce, zrychlí se dýchání, průtok krve, stoupnou hladiny cukrů v krvi, zrychlí se spotřeba kyslíku i činnost nervové soustavy. Reakce rovněž vyvolá zpomalení činnosti trávící soustavy a do krevního řečiště se začne vylučovat adrenalin či noradrenalin, nebo obojí. Za velmi stresující situace dochází u mužů k zástavě produkce spermií a růstu vlasů, u žen se zastaví produkce pohlavních hormonů a začne se ukládat tuk 

Zvýšené svalové napětí a bolest

Je-li kosterní svalstvo  v napětí, začne ovlivňovat všechny tkáně kolem i uvnitř páteře. 

- míšní nervy

- meziobratlové ploténky

- fasciální tkáň, vazy, šlachy

- svaly

Mechanicko - nervová příčina:

Páteř je vlastně pružný válec, propojený meziobratlovými ploténka,i. Malé polštářky jež nám dovolují se ohnout, předklonit, zaklonit. Obratle jsou meuzi s sebou navzájem spojeny svaly, vazy a fasciemi, které v bezbolestnosti hrají hlavní roli. Všechno by mělo vzájemně klouzat, prokluzovat a být pružné. Pokud jsme ve stresu, či trpíme úzkostmi zvyšuje se svalové napětí, které způsobí stažení jednotlivých obratlů k sobě. Kde jsou nervy a ploténky. Co se stane, pokud dva obratle dlouhodobě působí proti sobě, ploténku dostávají mimo svou přirozenou oblast, začínají tlačit do nervů, které samozřejmě bolí. Nejen ploténky a nervy, ale i pootočený obratel, může být výsledkem svalového napětí a dynamických sil, jež na ně působí. Dole přikládám obrázky svaly, jež  působí na páteřní kanál. Je to osa nejen vertikální, která stlačuje obratle vzájemě k sobě. Jsou zde svaly, které působí v různých úhlech. Stačí pokud je některá z těchto svalových skupin více v napětí, oproti ostatním svalovým skupinám, začne tahat v jejím směru a vychýlí celý obratel, celou pánev..... Tady je velmi účinná Kraniosakrální Biodynamika, která působí na úrovni nervové soustavy, kde tlumí hluboké napětí v těle a tím vlastně uvolňuje napětí v celém těle. To je velmi často důvod, proč nezafunguje rehabilitace. Ta pracuje na úrovni pohybového aparátu, ale už ne na úrovni nervové soustavy, kde leží příčina celé bolesti.

Tohle je přůrez páteří, kdy můžete vídět trnové výběžky páteře