Dobrá nálada = správná hladina buněčné energie ATP

05.09.2023

Deprese a úzkosti jsou projevem selhání sebe regulačních, sebe uzdravujících mechanismů těla, které velmi úzce souvisí s kondicí buněk, mikro výživou, buněčnou energií ATP a regulací autonomního nervového systému.

V mitochondriální medicíně víme, že je to nejčastěji jeden z mnoha prvků multi systémových onemocnění s mitochondriálním pozadím.

Proto se léčí jako jiné mitochondriopatie – celostně s využitím mitochondriální terapie včetně mitoceutik.Co je mitochondropatie - je nemoc jež vzniká v důsledku dysfunkce mitochodnriálního respiračního řetězce. Lidskou řečí přeloženo - v důsledku dysfunkce výroby buněčné energie ATP, protože mitochondrie vytvářejí buněčnou energii ATP pomocí metabolického nádechu a výdechu buňky, který je poháněn tkz. primární respirací.

Primární respirace je buněčný nádech, který je poháněn přírodní biodynamickou sílou (Dechem života,Chi atd.), který námi prochází každým okamžikem a oživuje tělo od buněčné úrovně. Je to ona síla s níž pracujeme v Kraniosakrální Bidoynamice a podporujeme její vyjádření v buňkách a tím tělo vitalizuje zevnitř a pomáhá tělu vyrobit více buněčné energie ATP. 

Mitochondriální choroba je stav, který ovlivňuje mitochondrie (elektrárny buňky), organely umístěné v buňkách všech mnoho buněčných organismů. Mitochondriální poruchy se pak navenek projevují jako degenerativní onemocnění mozku (deprese....), srdeční svaloviny i kosterních svalů. 

V mitochondriální medicíně víme, že nedostatek buněčné energie je jeden ze 4 pilířů udržující samo uzdravovací mechanismy těla. Pokud tělo nemá dostatek energie ATP není schopno regenerovat, je velmi náchylné k nemoci, imunitní systém nemá dost síly pracovat správně a nálada rapidně klesá na bod mrazu.

Je také prokázáno, že nedostatek ATP vede ke vzniku rakoviny!(Buněčnou energii si můžete nechat proměřit HBS orgánovým scannerem, proměřit si jej můžete u mne. Více zde:https://www.pavlamoravcova.cz/hbs-mereni-mineralu.../)Aby tělo bylo schopno vyrobit dostatek energie potřebuje k tomu určité podmínky. Jedním z podmínek je dostatek mikroživin.

Pojďme k těm mikroživinám a psychické nepohodě.Jak zdůrazňuje Dr. B. Kuklinski: Mnoho pacientů trpících depresí má nedostatek nitrobuněčného draslíku, hořčíku, vitamínu B6 nebo zvýšené hladiny cystationinu nebo kyseliny xanturenové v moči, což naznačuje nedostatek vitamínu B6.

Výše popsanou léčbou jsme dokázali pomoci mnoha pacientům, u kterých se v rámci multiorgánových onemocnění rozvinula i deprese. Depresi však mohou doprovázet i jiné vitamíny skupiny B. 

Jedna studie Röslera a jeho týmu na skupině obyvatel domovů pro seniory ukázala, že ve srovnání s těmi, kteří dostávali jen placebo, se u těch, kteří dostávali multivitaminový doplněk, zlepšila paměť i koncentrace a také prokázaly významné snížení příznaků deprese.

Musím to tu napsat všechny sítě, zvláště 5G vede k velmi intenzivnímu vybití buněčné energie ATP. Tuhle info je potřeba šířit, můžeme žádat vypnutí, stejně jako se to podařilo Švýcarům.

Pojďme se podívat, co může pomoci našemu tělu aktivovat výrobu ATP, případně jak ji cíleně podpořit na Fb Skrytá moudrost tělaI


Ing. Pavla Moravcová BCST terapeut

Kraniosakrální Biodynamika 

Mitochondriální a Bioregulační medicína 

www.pavlamoravcova.czPřevzato: od neznámeho zdroje 

Rezervace na Kraniosakrální Biodynamiku a HBS orgánové měření