Emoční inteligence - vztah ke světu a ostatním lidem

10.10.2020

Rovnováha mezi emocemi a rozumem je základním pilířem pro spokojený a naplněný život. Emoce slouží jako kompas, dle kterého se můžeme orientovat, zda životní události souzní s našim nitrem či ne. Rozum má na starost, abychom jednali co možná nejrozumněji.

V mozku emocím a rozumu odpovídají dvě části. Za rozumem stojí neocortex a za emocemi limbický mozek.

Neocortex - je racionální mozek, který řídí pozornost, soustředění, přemýšlení, plánování do budoucna, morální chování. Je to ta část mozku, která nás odlišuje od zvířat. Je obrácený k vnějšímu světu.

Limbický mozek (emoční mozek plus ještěří)) - nevědomá část mozku, zaměřená hlavně na přežití  je velmi úzce propojena s tělem. Je to velící stanoviště, které průběžně dostává informace z různých částí těla a odpovídá na ně a přitom kontroluje FYZIOLOGICKOU ROVNOVÁHU - dech, srdeční rytnus, krevní tlak, chu´t k jídlu, spánek, libido, hormonální sekreci, ale imunitní systém. 

Úkolem limbického mozku je  udržování rovnováhy různých funkcí, stavu zvaného - Dynamická rovnováha, která nás udržuje při životě.

Z takového pohledu jsou naše emoce jen vědomým prožíváním velkého množství fyziologických reakcí, které soustavně hlídají činnost biologickcých systémů těla a upravují je podle vnitřního a vnějšího prostředí.

Z toho vyplívá, že citové vazby a vztahy k ostatním lidem s nimiž žijeme - maji velmi silnou fyzickou složku, prožíváme je i v těle.

Obě dvě části mozku jsou dva vzájemně oddělené celky, které jsou na sobě poměrně nezávislé. Je však důležitější vztah, který k sobě zaujímají. Bud´soupeří nebo spolupracují.

Informaci přicházející z venku přijímají současně dle toho v jakém vztahu jsou, pak určuje naše pocity i vztah k světu a ostatním lidem. Různé formy soupeření nás činí nešťastnými. 

Pokud se však doplňují, jeden udává směr k tomu, co chceme prožívat (emoční) a druhý umožňuje ubírat se touto cestou co nejitenligentněji (rozumem), cítíme VNITŘNÍ HARMONII (jsem tam kde chci v životě být), který podmiňuje veškeré trvalé prožívání spokojenosti.

Přemíra stresu (emoce, limbický mozek) vypíná neocortex (rozum) - veškeré problémy se soustředěním, plánováním, organizováním, řečí, komunikací, morálním chováním, hyperaktivitou je jen důsledkem enormního stresu v organismu.

Nejen ony enormní stres a strach stojí za všemi panickými ataky a posttaumatickými symptomy a všemi jejich příznaky.

Z terapeutického hlediska je proto přístup k emočnímu mozku snažší skrze tělo, než přesmyšlení a řečí formou klasické psychoterapie. Jako je např. Kraniosakrální Biodynamika , která výrazně tlumí napětí a stres v těle. Uklidňuje emoční mozek.

Pokračování příště :)


Ing. Pavla Moravcová

BCST terapeut

Léčba psychosomatických potíží


Zdroj. Uzdravení bez léků a bez lékařů, David Servan - Schreiber