Kam nechodí slunce, tam chodí lékař!

02.04.2020

Studie jednoznačně prokazují vliv nedostatku vitamínu D na snížení obranyschopnosti organismu. Vitamin D je zásadní aktivátor adaptivní imunitní odpovědi a bez dostatečného zásobení vitaminem D se T-lymfocyty při předložení antigenu neaktivují. V momentu, kdy je T-lymfocytům prezentován cizí antigen, hledají přítomnost vitaminu D, a není-li v dostatečném množství v okolí přítomen, T-lymfocyty nejsou schopny se aktivovat. Vliv suplementace vitaminu D při akutních onemocněních respiračního traktu, ale i jako prevence těchto onemocnění, je podpořen několika studiemi a obzvláště v zimním období je jednoznačně doporučován, ale nelze ho však pokládat za kauzální terapii COVID-19.

Autoři textu jsou:
PharmDr. Karel Vašut, Ph.D.
PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.
z Ústavu aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno

Kvalitní a bezpečný vitamin D? Ráda podám bližší informace.

Ing. Pavla Moravcová
BCST terapeut
Léčba psychosomatických potíží
www.pavlamoravcova.cz 

Tel. 702 439 143