Dynamika sil v těle, která jemně tká naše životy.

08.05.2021

Pocit v těle vytváří elektromagnetickou vibraci, která přitahuje událost do života. Záměr je elektrickým signálem, který určuje, na co míříme v kvantovém poli. (Dr. Joe Dispenza)

Když to převedeme do pozemského jazyka a na úroveň těla. To co vytváří elektromagnetickou vibraci, která nám přitahuje všechny události, které se nám v životě dějí, je nastavení autonomní nervové soustavy (ANS). Ta se vytváří primárně v prenatálním období a v období ranného dětství, ale i intenzivními a náročnými obdobími našeho života.

ANS formuje náš život od fyzického a psychického zdraví, to jaké partnery si do života přitáhneme, jaký temperament a chování je nám vlastní, kolik máme financí, jak se cítíme ve společnosti, jak o sobě smýšlíme, zda jsme schopni jít do akce, milovat a plně se odevzdat druhému, vnímat své dary a talenty, které můžeme sdílet se světem atd. atd. 

Nastavení autonomní nervové soustavy v nás vytváří POCIT - TĚLESNÝ VJEM, který  je klíčem k naslouchání svému tělu a jeho vzkazům. Neboť emoce je jen odrazem toho jaký mód nervové soustavy (stres, napětí, uvolnění, relaxace)  převládá.

Vědomá mysl však je ta, která zaměřuje pozornost a celou situaci může zvrátit. Mysl a myšlenky nesou s sebou emoční náboj, který spouští celou reakci v těle. 

Je to alchymie, o které píší všechny duchovní techniky, je to tajemství moudrosti šamanů.  Dynamika sil v těle, která jemně tká naše životy.

Autonomní nervový systém, srdce a křišťálový palác v našem mozku

Velmi často o něm píšu - autonomní nervový systém, jádro sebe regulace, sebe léčení těla a centrum veškerého řízení v těle a života vůbec.

Je to dynamika mužsko - ženského principu v nás, dynamika dvou střídajících se módů na úrovni nervové soustavy - sympatiku (akce) a parasympatiku (brzda, regenerace). Ta vytváří elektromagnetickou frekvenci, které naše tělo podvědomě vysílá do okolí.

Na obrázku níže můžete vidět,  jsme-li ve stavu napětí, stresu, strachu, je naše tělo v módu bojuj, uteč nebo zamrzni, jsme -li uvolnění naše tělo zažívá pocity uvolnění, lásky, přijetí. Každý z nich má svůj elektromagnetický signál, který je vysílán do pole (okolí). Ten přitáhne události, které se nám dějí.

Vše je ukotveno v těle - buď tak nebo tak.

Melodie, kterou máme utkánu v těle, se plně vy zrcadlí do vztahů, které si v životě přitahujeme. Je-li v těle pocit klidu, bezpečí, cítíme-li sami se sebou soucit a lásku, jsou naše vztahy láskyplné a přitahujeme si lidi, kteří nám to plně zrcadlí. Naše vztahy se vyznačují láskou, pochopením, respektem a zdravými hranicemi.

Neseme-li v sobě hormony stresu, podvědomě vytváříme BOJ a chladné prostředí, což vysílá do pole elektromagnetickou frekvenci boje, utrpení a nelásky.

Já sama jsem jsem byla uzlem panického strachu, který kolem mne vytvářel neustálý boj se všemi a všude. Netušila jsem proč se tak děje, co stále dělám špatně, že na mne všichni útočí a překračují mé hranice. Mé reakce nebyly samozřejmě jiné. Útočila jsem, protože jsem se byla ve stavu šíleného strachu. Vnímala jsem všudy přítomné ohrožení od všeho a všech, v každé životní situaci aniž bych tušila proč. 

Když se mé tělo znovu vyladilo a nalezlo pocit bezpečí (aktivace parasympatiku a srdce), bezpodmínečného přijetí sama sebe, začaly se dít zázraky.

Plně se proměnilo okolí, lidé se kterými trávím svůj čas, také se proměnilo i rodinné zázemí. Ti co překračovali neustále mé hranice,  přestali a plně respektují můj prostor, , aniž bych ho musela jakkoli aktivně bránit.

Často, to slýchávám ve své praxi - nikdo mne nerozumí, útočí na mne, nemají mne rádi, co mám udělat proto, aby mne pochopili, abych byl viděn a přijat?

Ztišit se, zastavit se a naslouchat sám sobě, to mění dynamickou rovnováhu na úrovni ANS, mění tvorbu hormonů, z hormonů boje, na hormony lásky.... 

Někdy to může být obrovská výzva, protože si nerovnováhu na úrovni nervové soustavy neseme od úplného začátku života. Je dost možné a velmi často se tak děje, že jsme nikdy nepocítili pocit bezpečí, bezpodmínečného přijetí a lásky, pocit opravdového bytí doma.

To je ten důvod, že ať se snažíme, jak se snažíme, nikdy nejsme schopni vytvořit láskyplný a bezpečný přístav. Tělo to neumí, naše vnitřní nastavení nemá správné nervové spojení a předlohu, jak se cítit v bezpečí,  jak dávat a přijímat lásku, jak se lásce otevřít a nechat se milovat jen proto, že jsem.

Podvědomě jsme v pocitu ohrožení, které vysílá a přitahuje zas a znovu jen okolnosti spojené s těžkými životními podmínkami.

Co s tím?

Kraniosakrální Biodynamika  zastavuje, ztišuje a aktivuje úroveň parasympatiku. Tvoří nová nervová spojení a učí tělo, jaké to je cítit se v bezpečí, milován a doma.

To dává tělu možnost se znovu navrátit do původní stavu lehkosti bytí a plné důvěry v život. Tak jak jsme byli Matkou přírodou navrženi a je je nám vlastní. 

Je možné se znovu do toho stavu dostat. 

Je to rovnováha mezi parasympatikem a sympatikem na úrovni ANS, pro ty duchovnější z Vás rovnováha mužského a ženského principu v nás.

Pocit domova, pocit důvěry v život a lehkosti bytí. Není fikce, ale realita, kterou máme všichni na dosah. 

Začnete ladit antény na lásku, radost a lehkost bytí.


S láskou

Ing. Pavla Moravcová, BCST terapeut

International Institute for Craniosacral Balancing

Tel. 702 439 143


PS: Pokud někdo potřebuje důkazy, grafy a čísla, jak si na tom stojí Váš autonomní nervový systém, můžete kouknout ZDE . Kdo by chtěl podpořit svou vnitřní rovnováhu pak je zde i olej z konopí - CANNAVI CBD olej, jež míří svými účinky právě na vyladění vnitřní dynamické rovnováhy.

Chci  znovu cítit Lehkosti bytí

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.