Naše tělo jako super počítač

30.03.2022

Co je autonomní nervový systém? Autonomní nervový systém ANS reguluje a řídí váš metabolismus a metabolické programy. "Autonomní" pochází z kořene slova "Automatický", což znamená, že ANS funguje nezávisle na naší vědomé mysli. Někteří lidé rádi odkazují na autonomní nervový systém jako na automatický nervový systém.

Existují 2 nervové systémy, které pracují v těle, autonomní nervový systém a centrální nervový systém. Část mozku, která je pod kontrolou vědomé mysli, se nazývá centrální nervový systém. Když se rozhodnete mluvit, zvednout ruku, chodit, běhat, zasáhnout golfový míček, lusknout prsty, to vše je pod kontrolou vašeho centrálního nervového systému. Ale váš srdeční tep, krevní tlak, tělesná teplota, trávení, detoxikace, hormony, imunitní systém jsou pod kontrolou autopilota vašeho těla Autonomní nervový systém ANS.

Všechny základní život udržující funkce těla jsou regulovány ANS. Pro udržení správné rovnováhy a regulace v těle ANS zapíná a vypíná orgány a žlázy. Receptory v celém těle řídí signály zapnutí / vypnutí. Každý receptor má svou vlastní funkci a vysílá signály do mozku ke zpracování. Takto ANS ví, kdy zapnout nebo vypnout určité programy, jako je trávení, detoxikace, hormony, imunitní systém, nebo pokud je tělo pod nějakým druhem ohrožení nebo stresu, ANS signalizuje sympatickou reakci (boj nebo útěk) zvýšením přívodu krve a kyslíku do svalů, mozku a srdce pro boj o let.

ANS také určuje, jak budou naše potraviny, doplňky, kyslík, voda použity k výrobě energie na podporu života v našem těle. Z tohoto důvodu je ANS také nazýván hlavním regulátorem našeho metabolismu a jak účinné a efektivní budou tyto zdroje paliva použity k poskytování životní energie.

V rámci ANS existují 2 divize, které jsou stejně důležité, ale mají 2 velmi odlišné role, sympatický nervový systém SNS a parasympatický nervový systém PNS. Každý z nich je zodpovědný za vysílání nervových impulzů po celém těle, zapínání a vypínání orgánů a systémů, aby byla v těle udržována správná rovnováha (homeostáza). SNS se chová podobně jako plynový pedál ve vašem autě, který obecně urychluje aktivity v rámci orgánu nebo systému, zatímco PNS je velmi podobný brzdovému pedálu, který zpomaluje věci.

SNS je také označována jako naše reakce "bojuj nebo uteč" a je stresovou reakcí na nějaký typ hrozby nebo na to, aby naše těla byla připravena na nějaký druh fyzické aktivity. Je důležité mít na paměti Když mluvíme o stresu, je důležité si uvědomit, že většina lidí spojuje stres pouze s emocionálním nebo duševním stresem, ale stres může pocházet z libovolného počtu vnitřních nebo vnějších zdrojů, které jsou větší než schopnost ANS zvládat a přizpůsobovat se. (viz Co jsou stresory a trauma pro více informací)

PNS je jako brzda, která zpomaluje činnost SNS a je primárně zodpovědná za odpočinek těla, opravu, regeneraci, trávení, detoxikaci, imunitní systém.

Tyto 2 stejné, ale velmi odlišné větve ANS vždy pracují ve snaze udržet naše těla v rovnováze (homeostáza) a pracují optimálně.

Dobré zdraví a optimální výkon závisí na správné a vyvážené regulaci mezi oběma stranami autonomního nervového systému, SNS a PNS. Toto je označováno jako homeostáza, což znamená rovnováhu mezi 2 protichůdnými silami. Všechny organismy neustále usilují o homeostázu tím, že se snaží regulovat a udržovat optimální podmínky za všech okolností. ANS neustále monitoruje a reaguje na jakékoli změny optimálního stavu homeostázy.

Věci, které způsobují nerovnováhu a narušují správnou regulaci ANS, lze považovat za stresor. Zdravé tělo ANS bude reagovat na jakýkoli stresor sympatickým nervovým systémem SNS (boj nebo útěk). To bude aktivováno, dokud nebudou získány osobní limity homeostázy, dokud nebude hrozba vyřešena a homeostáza nebude znovu dosažena. V tomto okamžiku je aktivita SNS vypnuta a PNS je zapnuta. Jakmile je získán opačný homeostatický limit, PNS se vypne a SNS se opět zapne.

Dlouhodobý stres, který nelze řešit, korigovat nebo přizpůsobit, může mít za následek prodlouženou odezvu SNS a slabý neaktivní PNS. Když k tomu dojde, většina energetických rezerv těla bude použita SNS k boji proti prodlouženému stresoru na úkor programů PNS. Tuto zablokovanou regulaci ANS označujeme jako chronickou SNS. Tolik potřebné programy pro správný chod PNS, které zahrnují odpočinek, opravu, regeneraci, trávení a detoxikaci. Přesčas to bude mít za následek špatné trávení, nespavost, špatnou detoxikaci, oslabenou imunitu a neschopnost opravit a regenerovat. Blokovaná regulace ANS má za následek zvýšený zánět, degeneraci místo regenerace, vysoký krevní tlak, vysokou srdeční frekvenci, vysoké hladiny kortizolu, úzkost, nervozitu.

Tato stresová reakce SNS byla navržena tak, aby řešila skutečné hrozby pro naše přežití po relativně krátkou dobu. Sympatická dominantní reakce se stává velkým problémem a úsilím o vyčerpání energie po delší dobu. Stav PNS je mnohem výhodnější, protože řídí zbytek, opravy a regenerační programy těla.

Prvním krokem k dosažení optimálního zdraví a pohody je detekce a řešení stresoru, který způsobuje sympatickou bojovou nebo letovou dominantní reakci ANS. Toho lze dosáhnout pomocí autonomního testování zpětné vazby (AFT), které využívá autonomní nervový systém jako mechanismus zpětné vazby k detekci a řešení nejhlubších zakořeněných stresorů.

Jakmile je stresor detekován a řešen, zajišťuje to správnou regulaci ANS a homeostázu systémů těla.

~ Výše uvedený text je převzat z knihy The Fast Way to Slow Down Ageing od Sheri Dixon