Láska k sobě

07.10.2020

Jak jsem se začal mít rád, zjistil jsem, že úzkost a emoční trápení jsou jen varovnými signály, že nežiji v souladu s vnitřní pravdou. Dnes vím, že je to Opravdovost.

Jak jsem se začal mít rád, pochopil jsem, jak můžu někomu ublížit, když na něj naléhám a vnucuji mu své touhy, i když jsem někde v sobě věděl, že není ten pravý čas a ten člověk na to nebyl ještě připravený. Dokonce i tehdy, když jsem tím člověkem já sám. Dnes tomu říkám Respekt. 

Jak jsem se začal mít rád, přestal jsem toužit po životě, který by byl jiný než je, a začal jsem vnímat jak vše, co mě obklopuje, mě zve k tomu, abych se rozvíjel a rostl. Dnes tomu říkám Zrání.

Jak jsem se začal mít rád,pochopil jsem, že za všech okolností jsem na správném místě a ve správném čase, a že se vše děje v pravou chvíli. Díky tomu mám v sobě klid. Dnes tomu říkám Sebe-důvěra.

Jak jsem se začal mít rád, přestal jsem sám sebe okrádat o čas. Přestal jsem snít o velkých projektech, které se uskuteční někdy v budoucnosti. 

Dnes dělám jen to, v čem cítím radost a štěstí,to, co rád dělám, z čeho se raduje mé srdce, a dělám to svým vlastním způsobem a ve vlastním rytmu. Dnes tomu říkám Jednoduchost.

Jak jsem se začal mít rád, osvobodil jsem se od všeho co není dobré pro mé zdraví - jídla, lidí, věcí, situací, a všeho, co mě stahuje dolů a daleko od sebe.Nejdřív jsem tomuto postoji říkal zdravý egoismus. Dnes tomu říkám Láska k sobě.

Jak jsem se začal mít rád,přestal jsem se snažit mít pořád pravdu, a od té doby jsem se méně a méně pletl. Dnes jsem objevil, že to je Skromnost.Jak jsem se začal mít rád,odmítl jsem pokračovat v žití minulostí a strachováním se o budoucnost. Teď žiji jen v přítomném okamžiku, ve které se děje úplně všechno.

 Dnes žiji každý den, den za dnem, a říkám tomu Naplněnost.Jak jsem se začal mít rád, poznal jsem, že mě moje mysl může rušit,až tak, že z toho onemocním. Ale když se spojím se svým srdcem,moje mysl se stane cenným spojencem. Dnes tomu spojení říkám Moudrost Srdce.

Už se nemusíme bát hádek,konfrontací nebo jiných problémů,se sebou nebo s jinými. I hvězdy se někdy srazí, a z té srážky se zrodí nové světy. 

Dnes vím, že TO JE ŽIVOT!~ 

Charlie Chaplin (uvádí se, že tento text napsal ve svých 70 letech)Český překlad: Kateřina Grofová