Serotonin - hormon, kterému vděčíme za pocit štěstí

18.07.2020

Původně identifikovaný v roce 1948 jako vazokonstriktor (látka, která zužuje krevní cévy), neurotransmiter serotonin ovlivňuje prakticky každý systém v těle. Kromě vazokonstrikce byl serotonin zkoumán svými účinky na mozkovou funkci, náladu, trávení, metabolismus a další fyziologické procesy.

Serotonin je neurotransmiter, který hraje důležitou roli ve zdraví tím, že reguluje mnoho fyziologických procesů, zejména aktivitu nervového systému.
Serotonin se nachází v těle, zejména v zažívacím traktu, v centrálním nervovém systému a ve specifickém typu krevních buněk nazývaných krevní destičky. ( I. )

Jak se produkuje serotonin?
Serotonin, odvozený od aminokyseliny tryptofanu, je v trávicím systému většinou produkován enterochromafinovými buňkami (neuroendokrinní buňky) a v mozkovém kmeni neurony (nervové buňky). Několik různých enzymů převádí tryptofan na 5-hydroxytryptofan (5-HTP) a poté na serotonin v gastrointestinálním a centrálním nervovém systému. ( II. )

Co dělá serotonin v těle?
Vědci kategorizovali serotonin jako serotonin odvozený z mozku nebo serotonin odvozený ze střev (GDS). Tyto typy serotoninu mají různé fyziologické funkce, protože serotonin získaný ze střev není schopen překonat hematoencefalickou bariéru. Serotonin pocházející z mozku funguje jako neurotransmiter, zatímco serotonin pocházející ze střeva funguje jako hormon, který se mimo jiné podílí na regulaci regenerace a formování kostí. ( III.)

Serotonin reguluje různé biologické funkce, včetně:

  • Chuť k jídlu a příjem potravy
  • Ovládání močového měchýře
  • Kostní hmota
  • Střevní pohyblivost
  • Funkce mozku
  • Kardiovaskulární funkce
  • Ejakulační latence
  • Endokrinní ( hormonální ) funkce
  • Energetická bilance
  • Spánek

Věděli jste?
Serotonin lze převést na melatonin, běžně známý jako spánkový hormon? ( IV. )

Serotonin a duševní zdraví
Funkce serotoninu je nezbytná pro duševní zdraví, protože reguluje a udržuje procesy, jako je agrese, chování, paměť, nálada a vnímání. Dysregulace serotoninu byla spojena s vývojem neuropsychiatrických stavů, včetně úzkosti a deprese. ( V., VI.)

Serotoninová a kognitivní funkce
Receptory serotoninu v oblastech mozku se podílejí na paměti a učení. Studie ukázaly, že léky, které se vážou s těmito receptory, mohou podporovat učení a zabránit poškození paměti, což naznačuje, že serotonin se podílí na regulaci kognitivního chování. ( VII. )

Serotonin a zdravé trávení
Serotonin a zdraví střev jsou úzce propojeny prostřednictvím regulace různých trávicích sekrecí a akcí. Například, když jsou aktivovány buňky chuťových buněk na jazyku, uvolňuje se serotonin a interaguje s nervy, které signalizují informace o chuti do centrálního nervového systému. Serotonin moduluje pohyb potravy gastrointestinálním traktem a sekreci pankreatických enzymů, látek, které pomáhají rozkládat jídlo. Navíc je dysregulovaná signalizace serotoninu spojena s funkčními poruchami trávení, jako je syndrom dráždivého tračníku (IBS). (VIII. )

Věděli jste?
Přibližně 95% serotoninu v těle se uvolňuje ve střevech.

Serotonin a metabolismus
Další z mnoha úloh serotoninu je regulace metabolických procesů, jako je chuť k jídlu a sytost (plnost), energetická bilance, hladina glukózy v krvi (cukr) a kontrola termoregulace. ( IX.)

Serotonin a zdraví žen
Důležitým hlediskem pro ženy je účinek některých léků na hladiny serotoninu. Hormonální antikoncepce, běžný lék používaný ženami po celém světě, může negativně ovlivnit serotonin zvýšením hladiny monoamin oxidázy, enzymu, který degraduje serotonin. To může přispět k nepříznivým účinkům, jako je podrážděnost a deprese.

Jak přirozeně zvýšit hladinu serotoninu?

Vědomá změna nálady
Vztah mezi serotoninem a náladou může být obousměrný, přičemž nálada ovlivňuje hladiny serotoninu a hladiny serotoninu ovlivňují náladu. Metody používané ke zvýšení pozitivní nálady mohou zahrnovat vyvolání pozitivních obrázků a vzpomínek z vašeho života, a procvičování vděčnosti (můžete vyzkoušet vedení seznamu vděčnosti nebo deníku). :) ( X.)

Expozice jasným světlem
Jasné světlo může zlepšit náladu například při sezónní depresi a při premenstruační dysforické poruše (PMDD). (XI.)

Fyzická aktivita
Pozitivní účinky cvičení na duševní zdraví, včetně úzkostných a antidepresivních účinků, mohou být důsledkem zvýšené funkce a syntézy serotoninu v mozku. Několik studií ukázalo, že cvičení, zejména aerobní cvičení, je spojeno se zvýšenými hladinami tryptofanu, což může vést ke zvýšené produkci serotoninu a zlepšené náladě. ( XII.)

Serotoninová jídla
Tryptofan, prekurzor serotoninu, je považován za esenciální aminokyselinu, protože se v těle nemůže produkovat. Někteří vědci naznačují, že tryptofan může soutěžit o absorpci s jinými aminokyselinami. To znamená, že příjem bílkovin z potravin s vysokým obsahem jiných aminokyselin nemusí nutně zvyšovat hladiny tryptofanu v mozku a že potraviny s vysokým obsahem tryptofanu mohou být klíčem k absorpci.
Mezi zdroje tryptofanu v potravě patří třeba hořká čokoláda, treska, mléčné výrobky, vaječné bílky, maso, ořechy a semena.

Serotonin je nezbytný pro regulaci mnoha tělesných procesů a podílí se na zdravé funkci téměř každého tělesného systému, včetně kardiovaskulárního, gastrointestinálního a nervového systému.

Zdroje studií:

Dovolila jsem si zasdílet krásný článek, který ke mne doputoval. Bohužel přesný zdroj neznám, ale snad se na mne autor nebude zlobit, neboť věřím, že může být inspirací pro řadu lidí.
I. https://fullscript.com/blog/digestive-health-supplements
II. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728667/
III. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3696514/
IV. https://fullscript.com/blog/melatonin-supplement-explained
V. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545168/
VI. https://fullscript.com/blog/mood-support-protocol
VII. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728667/
VIII. https://fullscript.com/blog/digestive-wellness-protocol
IX. https://fullscript.com/blog/blood-sugar-health
X. https://fullscript.com/blog/positive-mood-health-benefits
XI. https://fullscript.com/.../natural-interventions-for-seasonal...
XII. https://fullscript.com/blog/exercise-and-mental-health