Sociální izolace x imunita a odolnost organismu

21.09.2020

Sociální kontakt je základním regulačním mechanismem lidského těla. Což dokazují materiály ze sirotčinců, kdy děti, které zůstávali bez kontaktu a doteku umíraly.

Jedná se o tkz. systém sociálního zapojení, který zajišťuje vazbu mezi námi o okolím. Naše nejvniternější potřeba je být v kontaktu se svým okolím, být jim přijat.

Je plně propojena s fyziologií lidského těla a jeho plného fungování!

Systém sociálního zapojení reguluje funkci autonomní nervové soustavy, naše napětí či uvolnění v těle.

S tím jde ruku v ruce tvorba hormonů, neurotransmiterů, vlastně všech látek v těle, včetně správné funkce ostatních systémů, počínaje kardiovaskulárním, trávícím, imunitním ...... až po psychiku.

Pokud jsme dlouhodobě bez kontaktů s ostatními, pokud je nám bráněno stýkat s těmi, které máme rádi, výrazně to ovlivňuje vnitřní napětí a stres, což má dopad na zdraví, včetně imunity.

Po jarní karanténě se mým klientům výrazně přitížilo. Já sama na sobě pozorovala a pozoruji, jak velký vliv to na mne má. Byť si troufám říci, že  vím, jak s tělem a stresem pracovat.

Nabádám své klienty, vypněte rádio, televizi, zprávy, vypněte internet, face book, obejměte své blízké, vyhledávejte kontakt s lidmi, se kterými je Vám dobře. Pečujte o sebe, běžte se projít a zachovejte všechny denní rituály, které jste doposud dělali.

Nikdy však neztrácejte kontakt!

Maximálně tím podpoříte svou imunitu, psychickou odolnost a nadhled, který je v dnešní době tak potřeba.

DVTV, Martin Veselovský, Deprese a riziko sebevražd v karanténě? Tak velký nárůst nás překvapil, říká expert


Ing. Pavla Moravcová

BCST terapeut

Zdroj: Dr. Stephen Porges