Když je člověk traumatizován, nic není bezpečné

25.08.2022

"Traumatizovaný člověk, neustále cítí nebezpečí a nikdo ho nepřesvědčí o opaku".

Našla jsem úžasné, krátké video, které Vám ukáže dvě velmi jednoduché techniky - JAK SAMI SEBE UKLIDNIT a ZMÍRNIT ZAHLCENÍ SYSTÉMU, které může pramenit ze strachu, stresu, nejistoty.

Trauma je uloženo hluboko v těle a mozku, chceme-li znovu zažívat bezpečí, je potřeba pracovat na úrovni těla.

Tyto dvě velmi jednoduché techniky, Vás přenesou do těla a pomohou vybudovat malé ostrůvky bezpečí, které Vám dají sílu překonat chvíle, kdy jste zahlcení.

První technika (pravá ruka do podpaží a levá paže - obejmutí sebe sama viz. video) je o tom, nalézt zpět svou celistvost, poskládat oddělené kousíčky nás samotných zpět dohromady.

Cílem je vědomí "kontejneru", kde můžou existovat všechny emoce a pocity, jež nás provází. 

S tím přichází zklidnění. Velmi jednoduché cvičení, kdy vnímáte sami sebe jako celek při objetí.

5, 10 min. dokud se něco uvnitř nepohne, dojde k malému posunu uvnitř těla,  systém se začne pomalu usazovat.

Druhá technika je opět o vnímání tělesných pocitů, úkolem je zaměřit pozornost do těla, na tělesný pocit a opět čekat na jemný posun uvnitř těla, někdy 5 někdy 10 minut.

Pozorností do těla, na tělesný vjem aktivujeme parasympatický nervový systém, který má na starost zklidnění, relaxaci, naslouchání a otevření se lásce.

Čím častěji  budete praktikovat ve všedním dnu, tím více neuronových spojů spojených s bezpečím se vytvoří a Vaše tělo i mysl bude daleko více odolnější vůči jakémukoli stresu.


Ing. Pavla Moravcová

BCST terapeut

Kraniosakrální Biodynamika

www.pavlamoravcova.cz


Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=G7zAseaIyFA


Rezervujte si svůj termín!