Vědomí vrůstá do těla

21.12.2023

Naše vědomí vrůstá a oživuje tělo. PORODNÍ ZÁŽEH je jeden z klíčových okamžiků, kdy jsme podporováni životní silou plně vplout do života a plně jej uchopit do svých rukou a aktivně projevit svůj potenciál v realitě.

Pokud nejsou našemu tělu umožněny tyto podporující a aktivující fáze, nejsme schopni život plně uchopit a žít dle svých představ.

Porodní zážeh nastává tehdy pokud porod sám začne, sám proběhne a sám se ukončí. V ten moment námi prochází síla jež aktivuje mozek a jeho funkce, takový mozek začíná tvořit realitu, dle našich přestav a ne dle představ někoho jiného. V ten moment se stáváme tvůrci vlastní reality, ne otroci systému.

Jak aktivovat tuto sílu?

Nic není ztraceno, naše těla v sobě nesou obrovskou moudrost a matka příroda a její síly pracují vždy pro náš prospěch. V každém věku se tyto síly dají podpořit, umožnit mozku znovu propojení se svými tvůrčími silami a to bud formou Kraniosakrální Biodynamika  nebo konceptu Empower the child Bohemia, který pracuje s těmito silami na základě pohybových her.

 Uchopte zpátky svůj život do svých rukou, první krok je aktivace Vašeho těla 

Ing. Pavla Moravcová 

BCST terapeut, Kraniosakrální Biodynamika 

www.pavlamoravcova.cz 

Online rezervace ošetření