Vnitřní klid - návrat ke Zdroji

22.03.2022

Základním záměrem  a pilířem Kraniosakrální Biodynamiky je zmírnit úroveň stresu v těle. S tím přichází hluboké uvolnění, důvěra a možnost projevu biodynamických sil, jež kolují naším tělem a udržují jej na živu. V hlubokém klidu si systém šahá k hlubokým zdrojům léčení, jež jsou napojeny na autonomní nervový systém, který na fyziologické úrovni řídí chod celého těla, včetně psychiky.

Vnitřní ztišení je branou k hlubším funkčním úrovním naší exisistence. Tímto způsobem lze navodit velmi delikátní rovnováhu k naší vlastní přirozenosti a plnému potenciálu. Rozeznáváme sedm stupňů zklidnění, každý z nich přináší ustálení určitého vyššího aspektu našeho bytí

1. Fyzické - nastvá fyzické zklidnění, uvolnění napětí, svalového spasmu, zklidňuje se nervový systém, který se může zbavovat důsledků traumatu

2. Fyzicko- emocionálníDo procesu zklidnění se zapojujei limbický systém (emoční mozek), začínají se uvolňovat zadržované emoce

3. PsychologickéŽivotní problémyse vyjasňují a uvnitř se uvolňuje něco hlubšího

4. Srdce Začínají se ustalovat všechny podmíněné impulsy a hlubší osobnostní tendence. Uvolňují se hlubší "karmické" sklony

5. MyslKlient začíná vnímat své archetypální energie, nadání, zděděné sklony a hluboce zakořeněné tvůrčí energie

 6. Duch Dochází k hlubšímu prožívání provázanosti a jednoty. Klient prožívá svou exisistenci jako součást obrovského celku

7. ZDROJSetkání se ZDROJEM, tvůrcem všehomíra, veškerého bytí, nehybný stav mimo veškerou dualitu. 

To je KLID v podání Kranisakrální Biodynamiky.

Klid je přirozenou součástí každého z nás


Pavla Moravcová

 BCST terapeut

Léčba traumatu a psychosomatiky

www.pavlamoravcova.cz

Zdroj. Michael Kern, Dech života


Rezervujte si své setkání s vnitnřním hlubokým klidem uvnitř Vás

Pro nově příchozí akce 2+1 zdarma