Zdraví nebo návštěva lékaře?

14.09.2023

Princip Kraniosakrální Biodynamiky tkví v tom, že hledá a podporuje zdraví. Zdraví ve smyslu biodynamické síly, která nám stvořila život a udržuje v chodu samo uzdravovací mechanismy lidského těla. 

Zapomínáme, že i když nás někde bolí, že zbytek těla je plně funkční, dýcháme, tepe nám srdce, v těle probíhá dalších miliónů pochodů, které nás udržují při životě. 

Pokud já zaměřím pozornost na problém poroste, pokud zaměřím pozornost i přes momentální ne komfort na něco co je funkční a přináší mi příjemný pocit, podpořím to, co funguje a to poroste. 

Podpořím to doslova a do písmene fyziologicky, vědomě si začínám vyrábět látky pro své uzdravení. Zaměřím-li pozornost na něco co je fajn, co mi ted dává pocit, že i přesto, že cítím určitý ne komfort, existuje něco co mě podporuje, dělá radost, vytváří pocit jistoty, bezpečí.

 Cokoli i představa, mozek nerozezná realitu od myšlenky. 

Pouhá pozornost směrem k tom, co nám přináší větší lehkost, vytváří v těle chemickou odezvu, která spustí výrobu látek, jež nás léčí. 

Není možné se uzdravit bez zdrojů a být zdravý s médií TV, v lékařském prostředí plném strachů a negativních prognóz. Je to pouhé programování mysli. Vypněte to.

Vědomě aktivujte svou parasympatickou nervovou soustavu, která je stvořena pro Vás a Vaše zdraví.


Dovolím si za sdílet článek od Mai Marie Špačkové

ZDRAVÍ NEBO NÁVŠTĚVA LÉKAŘE?

Naše tělo je složené z buněk, které jsou velmi inteligentní a neustále na nás reagují.

Pokud jsme uvolnění a máme souladné myšlenky s naším Zdrojem, buňky přirozeně vědí, co mají dělat a jak tvořit dokonalý stav zdraví i věčně, soběstačně udržovaný život.

Lidé však mnohokrát buňkám brání svou nesouladnou vibrací v jejich přirozeném fungování skrze své myšlenkové vzorce a pocity, přebrané již od dětství z okolí.

Pokud se tedy často ze zvyku soustředí na nechtěné, nebo nepříjemně pociťované věci, blokují tím přirozenou buněčnou obnovu, nebo udržování rovnováhy.

Nejvíce však tomuto procesu začnou jedinci bránit ve chvíli, kdy slyší "diagnózu a prognózu" a tímto obrátí svou plnou pozornost na nemoc.

Většina lidí, když se necítí dobře, jde navštívit lékaře. Tak byli naučeni.  

Rituál návštěvy "doktora" se dodržuje od narození. 

Společně s lékařem hledají, co není v pořádku ale když hledáte něco, co v pořádku není, VŽDY něco najdete…přesně podle Zákona přitažlivosti! 

Je to jeho princip – neustálé hledání věcí, které nejsou v pořádku přitahují více věcí, které v pořádku také nejsou a to se stává důkazem toho, že je tělo v nepořádku.

Tyto věci se tam ale neschovávaly po celou tu dobu, ale tito lidé je sami pomocí lékaře stvořili a našli, protože opakovaná myšlenka vytvoří shodný protějšek.

Nejhorší stav nastává, když navštíví lékaře, kteří nevěří v jejich zlepšení či uzdravení. Takové spojení s těmito lékaři je pro stav zdraví tou největší překážkou. 

Nejenom že jedinci zaměří pozornost na nemoc, ale dokonce převezmou přesvědčení, která v nich vyvolávají velmi špatné pocity.

Poslední dobou se medicína zaměřila na to, vzít lidem naději s tím, jak moc je humánní a poctivé říkat jim celou pravdu o jejich stavu a prognóze.

Ale čí pravdu? Na jakých znalostech vystavěnou? Medicína ani věda ještě nic pořádně neví o principech opravdového zdraví, dokonce ani nic nevědí o tom, jak skutečně fyzické tělo funguje.

Paradoxně ani neví, co je to srdce, jak je stvořené a jakým způsobem funguje. Přesto je tu elitní lékařský obor, který tzv. srdce léčí a operuje.

Tak čí pravdu a čí přesvědčení vám říkají, když o lidském těle vědí jen zlomeček toho, čím lidské tělo ve skutečnosti je, jaké schopnosti má a jaké procesy se v něm odehrávají?-

CELÝ TEXT ZDE: https://www.jajsem.com/.../13/zdravi-nebo-navsteva-lekare/Ing. Pavla Moravcová 

BCST terapeut,  Kraniosakrální Biodynamika Mitochondriální a Bio regulační medicína 

www.pavlamoravcova.cz