︵︶  Mechanismus traumatu  ︵︶ 

Trauma je reakce těla na událost, která nás v životě potkala. Velice úzce souvisí s naší odolností vypořádat se stresem a adaptací na vnější a vnitřní podmínky.

Trauma vzniká jako důsledek reakce autonomní nervové soustavy. Je zcela mylné se domnívat, že vzniká jen jako reakce emoční (strach, smutek, bolest, ...) - byť je trauma s emocemi nejvíce spojováno. Považuji za důležité zdůraznit, že trauma může vznikat i na základě znečištění vnějšího a vnitřního prostředí.

Naše tělo reaguje na veškeré podněty z vnitřního i vnějšího prostředí.

K reakci může dojít i při chemickém znečistění prostředí, silném elektromagnetickém záření (5G), radiaci, ale třeba i při nesprávně nastavené farmakologické léčbě (např. očkování). Autonomní nervová soustava řídí veškeré procesy v těle a její nadměrná aktivace způsobuje změnu v jejím řízení, čímž časem vzniká řada onemocnění. 

Trauma způsobuje nadměrnou aktivaci nervové soustavy, vyšší, než je kapacita vašeho organizmu se s ní vypořádat!

Jaké jsou rozdíly mezi zdravým a traumatizovaným organizmem?

Reakce zdravého a regulovaného organizmu

Graf ukazuje reakci organizmu, kdy při stresu dojde k sympatické reakci systému, která pak znovu plynule přejde do stavu uvolnění (parasympatická reakce). 

Oba dva stavy se nám pravidelně střídají. Takto se přirozeně vyvíjel náš organizmus po milióny let.

Jednoduše si můžeme představit, že se lekneme. Zrychlí se nám dech, tep, rozšíří zorničky, krev nahrne do končetin, vyplaví se řada adrenalinových hormonů. Jakmile nebezpečí pomine dech se zpomalí, tep se zpomalí, krev se nahrne zpět do středu těla a k orgánům, zorničky se zpátky zúží, vyplaví se hormony štěstí. Jedná se o tzv. mechanismus přežití, který nás chrání před nebezpečím a reaguje na náš pocit nebezpečí. Funguje plně autonomně, bez možnosti jej ovládnout vůlí a myslí.


Reakce vyvolávající traumatickou odezvu

Následující graf ukazuje stav, kdy je kapacita organizmu zvládnout stres překročena. Jde o to, že určitá míra aktivace nervové soustavy zůstává neustále přítomna. 

Aktivace nervové soustavy nad vaši kapacitu nese sebou dva stavy:

 • Buď vyvolává sympatickou aktivaci (panická ataka, hyperaktivita, neklid, podrážděnost, nepřiměřené a nadměrné reakce, zuřivost...),
 • nebo stav zamrznutí, disociace, což je stav, kdy pod přílišným tlakem doslova zamrzneme (jsme mimo).

Každý ze stavů má své specifické symptomy.

Příklad sympatické aktivace v systému:

 • panická ataka, úzkost a fóbie
 • flashbacky
 • nepřiměřené reakce na vyděšení
 • extrémní citlivost na světlo a zvuk
 • hyperaktivita, neklid
 • nepřiměřené emoční reakce
 • noční můry
 • vyhýbání, lpění
 • přitažlivost k nebezpečným situacím
 • častý pláč a podrážděnost
 • náhlé změny nálad, např. zuřivost
 • záchvaty zlosti
 • u dětí regresivní chování např. pití z láhve, cucání palce, noční počůrávaní, používání menšího počtu slov
 • "riskantní chování"

Příklady zamrznutí, disociace:

 • bolesti hlavy a břicha
 • křeče ve střevech
 • astma, problémy se zažíváním
 • pocity a chování spojené s bezmocí
 • pocity zahanbení a viny
 • vyhýbavé chování
 • opakovaná hra
 • snížená zvědavost
 • snížená schopnost mít radost
 • potíže s postojem těla a koordinací
 • nedostatek energie/snadná únava
 • lpění na blízké osobě
 • regrese do dřívějších vzorců chování

Pokud jste se našli v některých ze symptomů, s velkou pravděpodobností nese Vaše tělo nevybitou aktivaci. Více v článku Jak trauma ovlivňuje mozek.

Stres/Trauma + Rozřešení = ODOLNOST

Ne nadarmo se říká: "Co Tě nezabije, to Tě posílí." Zde je lidové pořekadlo přeneseno do matematické rovnice. Je-li schopen náš organismus snížit napětí pod hranici naši kapacity zvládat stres, je schopen se znovu sebe-regulovat a stávat se odolnějším. Stejně jako v pohádkách, žádný hrdina nedostane princeznu zadarmo, bez boje a prokázání odvahy. Čím je událost intenzivnější a my ji nakonec zvládneme, tím se stáváme silnějšími. 

Tím jsem Vás chtěla motivovat. Nepropadejte panice, ať je situace sebehorší, časem se může proměnit v dar. Jedna z cest, která velmi účinně pracuje se snížením vnitřní aktivace organismu je Kraniosakrální Biodynamika.

Dává možnost hluboce uklidnit, eliminovat strach a podpořit odolnost organismu vůči stresu. Tím dává možnost systému se s celou situací plně vyrovnat a ještě z ní vytěžit. V podobě síly, znovu nabité radosti ze života a důvěry v samotný  život, ať je Vám 10 nebo 90 let.

.

Ráda Vám pomohu s Vašimi potížemi