Mitochondriální a Bioregualční medicína

Stránky prochází rekonstrukcím, rezervacni formular funguje,  misto a ceny jsou platné

Aktivace samo léčení těla a zpomalení stárnutí!

Mitochondriální medicína se vyvinula během posledních 30 let. V současné době existuje stále více výzkumů, které naznačují, že produkce mitochondriální energie hraje kritickou roli při udržování zdraví buněk, buněčné komunikaci, regulaci buněk a kontrole buněčného dělení. Nemělo by být překvapující, že vzhledem k zásadní roli mitochondrií při zachování normální funkce buněk bude mít udržování dobrého mitochondriálního zdraví významný přínos pro udržení dobrého celkového zdraví.

Cílem mitochondriální medicíny je udržovat a obnovovat buněčné funkce. To může vést k nižším dávkám léků, které se používají k léčbě onemocnění. Výrazný přínos má v rámci prevence, kdy k nemoci nemusí vůbec dojít.

Mitochondriální medicína zaznamenala úspěch při léčbě chronických problémů s metabolismem, svalových a neurologických onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění, chronických degenerativních a zánětlivých onemocnění kloubů a onemocnění páteře.

Pozitivní účinek byl hlášen také ve sportovní medicíně. Proces regenerace svalů prospívá po těžkém tréninku a při sportovních soutěžích. 

Významné účinky jsou popsány v oblasti zvládání stresu, kde mitochondriální medicína poskytuje podporu stresových rezerv zodpovědných za zvládání psychické a fyzické zátěže (podporou ANS, hypotalamo-hypofýza-suprarenální systém, subkortikálních sympatických center a centrálního nervového systému).

Co jsou to mitochondrie?

Mitochondrie jsou známé jako elektrárny buňky. Mitochondrie mají obrovský dopad na každý aspekt našeho zdraví, wellness a výkonu.

Každá buňka v těle může obsahovat mitochondrie po tisících a počet mitochondrií v buňce může do značné míry záviset na funkci každé buňky. Například srdeční a mozkové buňky potřebují mnohem více mitochondrií k výrobě energie a mají asi 6 000 mitochondrií na buňku.

"Mocné mitochondrie" jsou buněčné elektrárny, které udržují váš metabolismus v chodu tím, že konzumují kyslík a přeměňují cukry, tuky a bílkoviny, které jíme, na formy chemické energie nazývané adenosintrifosfát (ATP), bitcoin buněčné energie pro lidské tělo. Ve skutečnosti se produkuje tolik ATP, že na denní bázi bude odpovídat vaší tělesné hmotnosti. 170 lb. muž bude produkovat v průměru 170 liber ATP na denní bázi, aby poháněl své mitochondrie.

Vaše tělo používá toto palivo ATP téměř pro všechno od mrkání, dýchání, myšlení, hraní vašich oblíbených sportů. Mitochondrie jsou také zodpovědné za udržování zdravého metabolismu, spalování tuků, detoxikaci, hojení a boj proti volným radikálům na bázi kyslíku. Je to docela životopis!

Když je však továrna ve stresu a zpomaluje výrobu nebo není dostatek surovin k výrobě všeho, dostanete z továrny méně produkce. To znamená, že pokud vaše mitochondrie nefungují správně, dostanete špatný výkon z vašeho těla a mozku a budete se cítit stále unavenější a budete stárnout rychleji. Žádná energie, žádný výkon, žádný život!

Odhaduje se, že 50% lidí starších 40 let zažívá časný nástup mitochondriální dysfunkce (EOMD). EOMD je stav únavy a špatného výkonu, který většina lidí starších 40 let, kteří mají EOMD, jen přispívá ke "stárnutí".

Je také prokázáno, že dysfunkce mitochondrií ovlivňuje všechny hlavní systémy těla. Nedávné studie ukázaly, že přibližně 90% úmrtí, nemocí a špatného výkonu je způsobeno mitochondriální dysfunkcí vyplývající z negativního dopadu zánětu a oxidačního stresu způsobeného skrytými environmentálními stresory.

Takže je snadné pochopit, proč když se mitochondrie pokazí, mohou vzniknout vážné zdravotní problémy a proč je důležité, abychom pochopili, jak mitochondrie fungují a jak optimalizovat funkci mitochondrií.

Diagnostika 

Náš mitochondriální wellness systém využívá špičkovou diagnostickou technologii zvanou testování variability srdeční frekvence (HRV). Poskytuje jasný obraz o vašem současném zdravotním stavu, včetně negativního dopadu, který mají různé stresory životního prostředí na vaše zdraví, a přesně změří vaše průběžné zlepšování buněčného zdraví.

Dalším špičkovým nástrojem je testování autonomní zpětné vazby (AFT), které využívá autonomní nervový systém (ANS) jako mechanismus zpětné vazby, který pomáhá detekovat, řešit a neutralizovat nejhlouběji zakořeněné stresory jádra, které negativně ovlivňují mitochondrie na buněčné úrovni. Použitím AFT neléčíme pouze symptomy, ale co je důležitější, řešíme hlavní příčinu. Pokud nejsou tyto stresory zaškrtnuty, mohou i nadále poškozovat mitochondrie, což vede ke špatnému výkonu.

Jakmile jsou skryté stresory detekovány a řešeny, což zastaví probíhající poškození mitochondrií, dalším krokem je oprava, omlazení a napájení stávajících mitochondrií. Toho je dosaženo prostřednictvím našich  vědecky vyspělých potravinových doplňků pracujících na buněčné úrovni.

Mitochondriální léčba doslova omlazuje, už trpíte nízkou energií, špatným výkonem, zůstáváte zdraví, nebo jste sportovec, který chce svůj výkon posunout na další úroveň. Mitochondriální medicína je průlomem v prevenční medicíně i v léčbě chronických onemocnění

Co jsou to stresory a trauma a proč jsou tak škodlivé!

Detekujte svůj skrytý potenciál buněk!

Každý je po celý život vystaven různým škodlivým environmentálním stresorům. Patří mezi nestrukturální, chemické, emocionální, elektromagnetické, duchovní a neklasifikované kategorie. Těchto 6 kategorií je uvedeno na kole zobrazeném na této stránce. Kterýkoli ze stresorů nalezených v těchto 6 kategoriích nejen způsobuje zánět, negativně ovlivňuje mitochondrie na buněčné úrovni, ale může také negovat a ovlivnit tělo na energetické a biochemické úrovni.

Biochemie každého člověka je jiná, takže stresory životního prostředí budou různé a stupeň reakce, kterou má tělo na tyto stresory, bude odlišný.

Kromě toho, že způsobuje zánět, který poškozuje funkci mitochondrií, negativní dopad těchto stresorů také negativně ovlivňuje světelné emise z chromatinu v DNA. To narušuje buněčnou biochemii, komunikaci mezi buňkami a správnou regulaci biofotonového pole těla. To vše je regulováno světlem emitovaným chromatinem v DNA. Můžete si to představit jako svůj světelný metabolismus.

Pokud se biofotonové pole / metabolismus světla těla nereguluje správně, pak biochemie a biologie těla - které biofotonové pole řídí - nebudou regulovány správně. Deregulace jak biofotonového pole těla, tak biochemie způsobí kaskádu nerovnováh v celém těle, což povede ke špatnému výkonu a potenciálně špatnému zdraví.

Působením těchto stresorů může být negativně ovlivněna polarita kterékoli ze 13 os nalezených ve 13 jednotlivých biofotonových polích. To může způsobit, že tělo začne přijímat to, co by mělo být špatné, a odmítá to, co by mělo být dobré. Tento stav může vést k těžké únavě a celkovému špatnému zdraví.

První kroky na vaší cestě k optimálnímu zdraví a výkonu jsou:

• Energeticky uvolňující stresory, obnovení správné regulace biofotonového pole a biochemie 

• Detekce a odstranění skrytých stresorů z prostředí

 • Oprava a omlazení poškozených mitochondrií 

• Podpora mitochondriální energie tím, že se natankuje správnými potravinami, doplňky a léčebnými modalitami

• Produkuje nové zdravé mitochondrie prostřednictvím mitochondriální biogeneze

Co je variabilita srdečního tepu?

Předpokládá se, že variabilita srdeční frekvence (HRV) se v blízké budoucnosti stane stejně běžnou jako puls, krevní tlak nebo teplota v pacientských grafech. HRV je uznávaným standardním lékařským testem od roku 1996 a nyní se stává stále populárnějším v oblasti vesmírného výzkumu, kardiologie, endokrinologie, výzkumu autismu, sportovní vědy, anti-agingu, mediace a celkového zdraví.

Variabilita srdečního tepu (HRV) je 5minutový test, který je neinvazivní a provádí se při pohodlném sezení na židli. Software Heart Rate Variability (HRV) měří rozdíly mezi R-píkem a délkami na elektrokardiogramu (EKG). R-vrchol je nejvyšší bod a může vypadat jako vrchol hory.

Studie ukázaly, že čím větší je variabilita srdeční frekvence HRV skóre, tím zdravější je srdce. Naproti tomu nízké skóre HRV bylo spojeno se špatným zdravotním stavem, neschopností vyrovnat se se stresem a vyčerpáním.

HRV vyhodnocuje účinnost srdečního autonomního nervového systému a díky tomu se HRV stala jedním z nejcennějších prediktorů míry rizika náhlého smrtelného infarktu.

Pochopení vašeho skóre HRV může být cenným nástrojem při pokusu o změnu životního stylu, aby se zlepšilo vaše celkové zdraví. Nebo optimalizovat celkový výkon, zpomalit proces stárnutí a dokonce zlepšit kvalitu spánku.

Váš celkový index stresu na systémové úrovni může být také určen testem HRV. Ukáže se, zda máte dostatečné energetické rezervy pro zvládnutí každodenního stresu. Vaše skóre indexu stresu je včasným varovným signálem potenciálních zdravotních problémů.

Sympatik (boj nebo útěk) vs Parasympatik (odpočinek, léčení, regenerace, trávení, detoxikace)

HRV představuje rovnováhu mezi sympatickou a parasympatickou (bloudivou) větví autonomního nervového systému. Sympatické a parasympatické nervy přenášejí eferentní (motorické) signály do srdce a různé signály do mozku pro reflexní funkce.

Parasympatické nervy (odpočinek, léčení a regenerace) si můžete představit jako brzdový systém, který zpomaluje srdeční frekvenci. To zase zlepší vaše skóre variability srdeční frekvence.

Sympatické nervy (bojuj nebo uteč) si můžete představit jako plynový pedál, který urychluje srdeční frekvenci a snižuje skóre variability srdeční frekvence. Je nanejvýš důležité mít mezi nimi zdravou rovnováhu, protože autonomní nervový systém se mezi nimi po celý den reguluje.

Když různé typy environmentálních stresorů negativně ovlivňují tělo, autonomní nervový systém cítí tento stres a přechází do sympatického režimu boje nebo útěku. Pokud nejsou stresory správně řešeny, autonomní nervový systém může zůstat chronicky zaseknutý v sympatickém režimu boje nebo útěku. To sníží skóre variability srdeční frekvence, zvýší zánět, způsobí nesouvislé srdeční rytmy a může způsobit kaskádu zdravotních problémů.

Aby se autonomní nervový systém vrátil zpět do zdravé parasympatické/sympatické rovnováhy, musí být základní stresory detekovány, řešeny a vyčištěny. Správné potraviny a doplňky stravy jsou potřebné k rehabilitaci a požáru poškozených a dysfunkčních mitochondrií, aby vaše tělo získalo sílu, kterou potřebuje k léčení a regeneraci. K uzdravení je zapotřebí více mitochondrií/buněčné energie, než k onemocnění.

Vaše testování variability srdečního tepu HRV bude informovat lékaře, jak funguje ANS vašeho autonomního nervového systému, a váš lékař vás pak bude moci umístit na mitochondriální wellness protokol, který vám může pomoci zvýšit energii, zlepšit výkon a lépe se přizpůsobit stresu.

~ Výše uvedený text je převzat z knihy The Fast Way to Slow Down Ageing od Sheri Dixon


Co je autonomní nervový systém?

Váš super počítač v těle!

Autonomní nervový systém ANS reguluje a řídí váš metabolismus a metabolické programy. "Autonomický" pochází z kořene slova "Automatic", což znamená, že ANS funguje nezávisle na naší vědomé mysli. Někteří lidé rádi odkazují na autonomní nervový systém jako automatický nervový systém.

Existují 2 nervové systémy, které pracují v těle, autonomní nervový systém a centrální nervový systém. Část mozku, která je pod kontrolou vědomé mysli, se nazývá centrální nervový systém. Když se rozhodnete mluvit, zvednout ruku, chodit, běžet, zasáhnout golfový míček, lusknout prsty, to vše je pod kontrolou vašeho centrálního nervového systému. Ale váš srdeční tep, krevní tlak, tělesná teplota, trávení, detoxikace, hormony, imunitní systém jsou pod kontrolou autopilota vašeho těla, autonomního nervového systému ANS.

Všechny základní život udržující funkce těla jsou regulovány ANS. Pro udržení správné rovnováhy a regulace v těle ANS zapíná a vypíná orgány a žlázy. Receptory v celém těle řídí signály zapnutí / vypnutí. Každý receptor má svou vlastní funkci a vysílá signály do mozku ke zpracování. Takto ANS ví, kdy zapnout nebo vypnout určité programy, jako je trávení, detoxikace, hormony, imunitní systém, nebo pokud je tělo pod nějakým typem ohrožení nebo stresu, ANS signalizuje sympatickou reakci (bojuj nebo uteč) zvýšením přívodu krve a kyslíku do svalů, mozku a srdce pro boj o let.

ANS také určuje, jak naše potraviny, doplňky, kyslík, voda, budou použity pro výrobu energie na podporu života v našem těle. Z tohoto důvodu je ANS také nazýván hlavním regulátorem našeho metabolismu a toho, jak účinné a efektivní budou tyto zdroje paliva použity k zajištění životní energie.

V rámci ANS existují 2 divize, které jsou stejně důležité, ale mají 2 velmi odlišné role, sympatický nervový systém SNS a parasympatický nervový systém PNS. Každý z nich je zodpovědný za vysílání nervových impulzů po celém těle, zapínání a vypínání orgánů a systémů, aby se udržela správná rovnováha (homeostáza) v těle. SNS funguje podobně jako plynový pedál ve vašem autě, který obecně urychluje činnosti v rámci orgánu nebo systému, zatímco PNS je podobně jako brzdový pedál, který zpomaluje věci.

SNS je také označován jako naše reakce "bojuj nebo uteč" a je stresovou reakcí na nějaký druh hrozby nebo připravit naše tělo na nějaký druh fyzické aktivity. Je důležité mít na paměti, že když mluvíme o stresu, je důležité si uvědomit, že většina lidí spojuje stres pouze s emocionálním nebo duševním stresem, ale stres může pocházet z libovolného počtu vnitřních nebo externích zdrojů, které jsou větší než schopnost ANS zvládat a přizpůsobit se. (viz Co jsou stresory a trauma pro více informací)

PNS je jako brzda, která zpomaluje činnost SNS a je primárně zodpovědná za odpočinek, opravu, regeneraci, trávení, detoxikaci, imunitní systém těla.

Tyto 2 stejné, ale velmi odlišné větve ANS vždy pracují ve snaze udržet naše těla v rovnováze (homeostáza) a pracují optimálně.

Dobré zdraví a optimální výkon závisí na správné a vyvážené regulaci mezi oběma stranami autonomního nervového systému, SNS a PNS. Toto je označováno jako homeostáza, což znamená rovnováhu mezi 2 protichůdnými silami. Všechny organismy neustále usilují o homeostázu tím, že se pokoušejí regulovat a udržovat optimální podmínky po celou dobu. ANS neustále monitoruje a reaguje na jakékoli změny optimálního stavu homeostázy.

Věci, které způsobují nerovnováhu a narušují řádnou regulaci ANS, lze považovat za stresor. Zdravé tělo ANS bude reagovat na jakýkoli stresor reakcí sympatického nervového systému SNS (bojuj nebo uteč). To bude aktivováno, dokud nebudou dosaženy osobní limity homeostázy, dokud nebude hrozba řešena a homeostáza znovu dosažena. V tomto okamžiku je aktivita SNS vypnuta a PNS je zapnuta. Jakmile je dosaženo opačného homeostatického limitu, PNS se vypne a SNS se opět zapne.

Dlouhodobý stres, který nelze řešit, korigovat nebo přizpůsobit, může mít za následek prodlouženou odpověď SNS a slabou sníženou aktivitu PNS. Když k tomu dojde, většina energetických rezerv těla bude použita SNS k boji proti dlouhodobému stresu na úkor programů PNS. Tuto zablokovanou regulaci ANS označujeme jako chronickou SNS. Tolik potřebné programy pro správné fungování PNS, které zahrnují odpočinek, opravu, regeneraci, trávení a detoxikaci. Postupem času to bude mít za následek špatné trávení, nespavost, špatnou detoxikaci, oslabenou imunitu a neschopnost opravy a regenerace. Zablokovaná regulace ANS má za následek zvýšený zánět, degeneraci místo regenerace, vysoký krevní tlak, vysokou srdeční frekvenci, vysokou hladinu kortizolu, úzkost, nervozitu.

Tato stresová reakce SNS byla navržena tak, aby řešila skutečné hrozby pro naše přežití po relativně krátkou dobu. Sympatická dominantní reakce se stává velkým problémem a úsilí o vyčerpání energie po delší dobu. Stav PNS je mnohem výhodnější, protože pohání zbytek, opravy a regenerační programy těla.

Prvním krokem k dosažení optimálního zdraví a pohody je detekovat a řešit stresor, který způsobuje dominantní reakci ANS na sympatický boj nebo útěk. Toho lze dosáhnout pomocí testování autonomní zpětné vazby (AFT), které využívá autonomní nervový systém jako mechanismus zpětné vazby k detekci a řešení nejhlubších zakořeněných stresorů.

Jakmile je stresor detekován a řešen, zajišťuje to správnou regulaci ANS a homeostázu systémů těla.

Zablokovaná regulace ANS je způsobena jednou nebo více ze 6 kategorií stresorů, které zahrnují strukturální, chemické, emocionální, elektromagnetické, duchovní a neklasifikované (neklasifikované) typy stresorů. To zahrnuje skryté citlivosti na potraviny a alergie, chemickou toxicitu, toxicitu těžkých kovů, chronické infekce, parazity, jizvy, zubní problémy a elektromagnetický stres. 

~ Výše uvedený text je převzat z knihy The Fast Way to Slow Down Ageing od Sheri Dixon


Diagnostika se provádí v Rychnově nad Kněžnou!

Mitochodnriální diagnostika