Kdy zůstáváme zdraví a v pohodě?

25.05.2021

Lidské tělo je dokonale navržený systém, kterému velí vnitřní moudrost těla. Ta je řízena biodynamickou silou, která je sebe řídící, sebe regulující, sebe organizující a sebe opravující.

Všichni ji velmi dobře známe a jsme s ní v každodenním kontaktu. Je to ta schopnost těla, která nám zrychlí dech a tlukot srdce pokud se lekneme, je to ta schopnost těla, která dá zacelit řezné ráně, srůst zlomené noze či se úspěšně poprat s chřipkou či se vypořádat s odchodem nejbližšího. V těch velmi vážných případech onemocnění, je schopnost sebe-regulace rozhodující, zda nad nemocí zvítězíme nebo boj o život prohrajeme.

Je to schopnost organismus přizpůsobit se a adekvátně reagovat na vnější a vnitřní podmínky, které nám život přináší.

Základní podmínkou každého živého organismu je jeho INTEGRITA a STABILITA jeho vnitřního prostředí. Aby organismus dokázal zajistit tuto zcela základní podmínku existence, je vybaven systémy, které permanentně kontrolují stabilitu prostředí a regulují veškeré odchylky a potvrzené chyby.

Mudr. Michael Kučera - expert na Mitochondriální a Bioregulační medicínu, jeden z týmu lékařů připravující kosmonauty na lety do vesmíru

Na úrovni těla řídí sebe regulaci autonomní nervová soustava. Ta je zodpovědná za ovládání všech mimovolných tělesných funkcí - stará se o všechny tělesné funkce bez našeho vědomí a našeho zásahu.

Jejím primárním úkolem je zajistit tkt. Vnitřní dynamickou rovnováhu, která je základem pro zachování rovnováhy všech tělesných systémů.

Jedná se o vzájemné propojení nervového-hormonálního-imunitního a smyslového systému (neuro -endokrino-imuno-percepční systém), který reguluje veškeré procesy v těle a jeho vzájemná souhra nás udržuje ve zdraví. Pokud je narušená rovnováha, dochází k onemocnění, depresím, úzkostem, migrénám atd. atd. atd.

Než k tomu však dojde, tělo nám začíná vysílat řadu varovných signálů. NIKDY nedojde k onemocnění dříve. I pokud se týká malých dětí, děti jsou součásti rodinného pole a jsou s rodiči propojeni podprahově na úrovni nervové soustavy. Děti a jejich onemocnění plně zrcadlí stav svých rodičů, ale prarodičů až po 7 generací zpět.

Jak je regulován NEURO-ENDOKRINO- IMUNO-PERCEPČNÍ SYSTÉM?

V jádru našeho těla existuje tkz. Primární respirační mechanismus, je to zjednodušeně centrální počítač, který skrz nervovou soustavu řídí celý náš život, včetně zdraví.

Záměrně zůstanu na úrovni fyzického těla a autonomní nervové soustavy. Ta má dva módy - akci a uvolnění, jsou to dvě polarity sympatikus a parasympatikus, které by se měli vzájemně střídat. Vytvářet tkz. Vnitřní dynamickou rovnováhu, tu která vytváří rovnováhu ostatním systémům v těle.

Právě ona je ELEMENTÁRNÍM PILÍŘEM NAŠEHO ZDRAVÍ, NAPLNĚNÉHO A SPOKOJENÉHO FUNGOVÁNÍ V ŽIVOTĚ.

Blíže se podíváme, proč a jak to všechno funguje a že cesta ke zdraví je vlastně jednoduchá a záleží jen na nás a našich vnitřních volbách.

Dvě polarity těla, které se vzájemně střídají.

Je to stav akce a uvolnění na úrovni těla, ne v mysli, stav kdy v těle opravdu pociťuji pocit uvolnění, bezpečí, přijetí a plné důvěry v život. Plynulé střídání těchto dvou polarit vede k vyváženému zapojení sympatiku a parasympatiku.

Proč je to tak důležité?

Nervová soustava ovládá hormonální soustavu, ovládá vnitřní orgány, hladkou svalovinu, dýchání, tep, metabolismus, libido, trávení, imunitu.... Je řídícím článkem, který ovládá každou část našeho těla, včetně psychiky. Děje se tak bud´ na přímo nebo nepřímo pomocí hormonální soustavy.

Základním sebe regulačním mechanismem v těle je osa HPA (osa hypotalamus - hypofýza - nadledvinky). Jde o rozhraní mezi nervovou a hormonální soustavou, která má přímý dopad na imunitní systém a psychiku.

Zdravý stav tohoto mechanismu je důležitý pro naši vitalitu. Jakýkoliv nesoulad či narušení vede ke zdravotním potížím a onemocněním. Je to právě osa HPA, která nastoluje vnitřní dynamickou rovnováhu pomocí tkz. Adaptačních (sebe regulačních) mechanismů.

Stres sám o sobě pokud je krátkodobý, je pro naše tělo prospěšný a je v pořádku jej zažívat. Tělo se s ním umí velmi dobře vypořádat.

Pokud je však dlouhodobý, vyvolává změnu hladiny hormonů, mění funkčnost imunitního systému, poškozuje srdce, trávicí soustavu, snižuje libido a vyvolává změny psychiky i osobnosti. Fyziologické a psychické následky chronického stresu mohou přetrvávat i poté, co stresová reakce dávno pominula. To je známé pod pojmem posttraumatická stresová porucha.

Stres se nemusí nezbytně pojit s potížemi a nepříjemnými událostmi. Stresový stav může trvat i v době, kdy prožíváme pozitivní události. JEHO PODSTATOU JE TOTIŽ REAKCE TĚLA na změny v okolním prostředí a změny v naší psýše.

Pokud hypothalamus v mozku zaznamená cosi stresujícího, aktivuje se kaskáda hormonů, kterým se říká hormony stresové reakce. Tělesná stresový systém reaguje na vliv stresorů tím, že v těle vyvolá různé změny. Tyto změny nutí tělo, aby se přizpůsobilo a snažilo se obnovit narušenou rovnováhu. Vybudit adaptivní reakci na stres pomáhají ADAPTOGENY, ZVYŠUJÍ SCHOPNOST TĚLA ÚČINNĚJŠÍM ZPŮSOBEM ZVLÁDAT STRES.

Modifikují tělesné reakce na stres a vylučování stresových hormonů. Když se tělo ocitne pod vlivem stresorů, využívá více energie - odsud pramení syndrom chronické únavy, vyhoření. Tělesné energetické zásoby se vyčerpávají, neboť živiny se přeměňují v energii.

Stres není jen emoční, stresorem můžou být pro tělo různé bakterie, viry, toxiny, pesticidy, těžké kovy, wifi záření, mikrovlákna ve vodě, chemické látky (třeba i léky), potraviny chudé na minerální látky, 5G síť je velmi silným stresorem, chemicky zpracované potraviny, citový chlad, prodělané trauma atd...Vše na co musí tělo reagovat, aby zachovalo stálé vnitřní prostředí.

Velmi silným a ověřeným adaptogenem, který umí rychle nakopnout zpět a podržet je tisíciletý prověřený CORDYCEPS, houba z tradiční čínské medicíny.

Mnou léty ověřeny, používaný a testovaný na těžké kovy je tenhle Cordyceps (644 Kč, 1440mg/tb, 60 tb v balení).

Podržel mne v těch nejtěžších dobách, používám jej roky a podávám i svým dětem. Vím, že je čistý a účinný.

CORDYCEPS jedním z nejčastěji používaných doplňků v mé ordinaci.

Pokud jste pod velmi silným tlakem, chronickém stresu, trpíte chronickou únavou doporučuji ze začátku 3-3-3 po dobu 14 dní, pak snížit na 2- 2-2 a pak nějakou dobu držet 1 - 0 -1. Pamatuje pokud je tělo dlouhodobě ve stresu, tělo zapomene, jak se uvolnit, nervové spojení, které tvoří náš pocit relaxace zakrní. Co tělo nepoužívá zakrňuje, naštěstí je schopno znovu obnovit, ale chce to čas.

Kontraindikace těhotenství a kojení. CORDYCEPS je možné jako jeden z mála používat, pokud berete imunosupresiva. Látky potlačující imunitní reakci, léky jež se používají v léčbě autoimunitních onemocnění.

Je potřeba nějakou dobu vydržet a zároveň, je potřeba se podívat na to, zda toho tolik opravdu musím tolik stíhat.

Další z účinných cest je Kraniosakrální Biodynamika nebo Cannavi CBD olej, který je dokonalým synergickým doplňkem ke Cordycepsu.

Klíčem je mít však na prvním místě samu sebe, pak mohu být tím slunce a oporou pro ostatní. Je potřeba si reálně naplánovat den, třeba se postavit i systému a říct dost. Už nemohu, mé děti už nemohou, nemusíte dělat vše, co je Vám říkáno, že musíte.

Ještě pořád žijeme ve svobodné zemi, stále tomu chci věřit.  Jsme svobodné bytosti a my jsme Ti, kdo rozhodují o svém životě  i o svém zdraví.


Ing. Pavla Moravcová

BCST terapeut

International Institute for Craniosacral Balancing

Tel 702 439 143