Stres, utrpení mění charakter osobnosti

12.01.2021

Tři části mozku - neocortex, limbický mozek a plazí mozek (mozeček a mozkový kmen). Svatá trojice uložená v útrobách těla, trojice, které vděčíme za to kdo jsme, jak se cítíme, jak se chováme, jak nám slouží zdraví, jaké vztahy zažíváme atd. Plné zdraví se projevuje koherentním fungováním - vzájemnou spolupráci všech tří části mozku.

Co je uvnitř, se plně reflektuje ven. 

Neocortex - racionální část mozku, vědomá mysl - max. 10 % celkového vědomí, analytické a racionální myšlení, dávání si věcí do souvislostí, tvořivost.

Limbický mozek - srdce našeho systému, plně propojena se srdcem, je to cítící část mozku, díky níž jsme schopni zažívat vztahy. Jeho fungování se odráží na kvalitě vztahů a schopnosti je vůbec nějakým způsobem prožívat. Vztah nejen k okolí - rodiče, děti, kolegové, ale i vztah k sobě samému, životnímu prostředí .....

Plazí  mozek (mozeček, mozkový kmen) - autopilot, mozek, kterému vděčíme za náš charakter, temperament, automatické reakce chování. Řídí všechny procesy v lidském těla a je centrální jednotkou řízení. Zde leží nevědomá mysl a programy, jež nás v 90 % ovládají. Spolu s limbickým mozkem ovládají strategii přežití.

Projdeme-li intenzivní bolestí (emoční, fyzickou), strachem, vztekem, ale i silným stresovým obdobím odrazí se to na koherenci mozku. Časti, které spolu vzájemně spolupracují, spolu přestávají komunikovat a vzájemně spolupracovat.

To má obrovský dopad na prožívání života i zdraví. Charakteristickým rysem v první fází je chronický neklid - neklid nohou, neposednost, ztráta krátkodobé paměti, špatné soustředění, neschopnost si zorganizovat běžný život, ale i přílišný workoholismus a neschopnost se uklidnit, meditace nezabírají.

Pak se začínají projevovat úzkosti, deprese, migrény, panické ataky, bušení srdce, špatné trávení, chronické bolesti zad, ztráta smyslu, vyhoření, neschopnost se vyjádřit, přeskakují slova a hlavně přichází obrovská únava.

Pokud člověk nerespektuje signály, jež mu tělo vysílá - zastav, změň a dělej něco se s sebou, dojde tkz. zamrznutí, DISOCIACI. Tělo vypne, často dochází  k úplnému kolapsu. 

Je to stav, kdy člověk není schopen stát, chodit, jakkoli fungovat, ztrácí jakýkoliv cit, emoci, pojem o čase a reálném životě vůbec, vlastně jen sedí a kouká do zdi. Tělo ho doslova a do písmene zamkne. I kdyby chtěl, tělo ho nepustí. Nejsou tam mozkové spoje, které by to umožnili. Je ve stavu zamrznutí.

Často se stává, že právě v tenhle moment, má okolí dotyčného za blázna, hypochondra, lenocha, můžete si zde vložit všechny možné hanlivé urážky. Jenže on opravdu nemůže a jsem si jista, že by tak rád chtěl, ale tělo odmítá poslušnost.

Totální zahlcení systému, kdy systém - tělo i mozek zkolabuje, fungují jen základní životní funkce -tep, dech, trávení vylučování, sexualita atd.

Tito lidé velmi často utíkají k omamným látkám od alkoholu, drogám atd.  Z tohohle stavu se dá dostat, ale doba léčby je mnohonásobně delší než v prvních fázích nemoci. Je potřeba být trpělivý a mít vůli se vyléčit.

Velmi zrádné na tom je i to, že vše přichází velmi pomalu, tiše a bez povšimnutí.  Dotyčný ani okolí si vůbec nevšimne, že se mění. Většinou si toho všimne prvně okolí, které zjistí, že dotyčný není vůbec v pořádku, že se schová divně, iracionálně. 

Nicméně  člověk, který je takto nemocný ten pocit nemá, žije v plném přesvědčení, že je vše OK. Jeho tělo a mozek, žije ve stavu ohrožení. Tělo stálé vnímá nebezpečí jako reálné.

Dotyčný uvnitř prožívá peklo. 

Pro příklad. Jsou to srovnatelné pocity, jako kdyby na Vás mířil někdo pistolí. Všechny smysly jsou zbystřeny a zaměřeny na pachatele a na pistol, nic jiného pro Vás v ten moment neexistuje - vztahy, složenky, nepořádek, řád, systém, nic ani vlastní děti. Jen hrozba. Prožívanému vnitřnímu stavu přizpůsobíte veškeré své chování a jednání.

Pokud dotyčný v tomhle stavu žije delší dobu, dochází ke změnám na úrovni mozku. Tenhle stav se doslova otiskne do těla a člověk jej žije, i když okolnosti odezní. Míra zasažení je přímo úměrná intenzitě a věku.

Co s tím? Lékaři  volí antidepresiva. Určitě jsou fajn v první fázi pro stabilizaci. Nicméně pokud není zážitek plně integrovaný na úrovni těla, člověk se stává časem narkomanem závislým na antidepresivech, které po čase nelze bez následků vysadit. Pokud ano, tak to stojí obrovskou námahu. 

Hlavně problém zůstává v těle a kdykoli se může vrátit zpět.

Přitom existuje přirozená cesta, která je vlastní lidskému tělu a mechanismům, jež nás matka příroda vybavila. Je postavená na vrozené moudrosti těla, neuroplasticitě mozku a schopnosti navrátit se zpět do původní stavu. Vrátit se zpět silnější než kdykoli předtím.

S vrozenou moudrostí těla i neuroplasticitou mozku pracuje Kraniosakrální Biodynamika , spolu v kombinaci s Mitochondriální a Bioregulační medicínou jsou silnými spojenci k návratu ke zdraví. Je to má vlastní cesta, která mne vyvedla z pekla na Zemi a která má mou stoprocentní důvěru.

Hledáte-li cestu, jak ustát těžké období bez antidepresiv a návykových látek, pak je velmi vhodný CANNAVI CBD olej. Olej z konopí setého bez THC, jež působí  přímo na nervovou soustavu a bazální ganglia  limbického mozku, kde dochází k výše zmíněným změnám v obdobích stresu, při prodělaném traumatu, posttraumatické stresové poruše, poruchách řeči, paměti, nespavosti, neklidu atd.


Ing. Pavla Moravcová

BCST terapeut

International Institute for Craniosacral Balancing

Tel. 702 439 143


Udělejte svůj první krok k vyléčení právě dnes!

Domluvte si se mnou svůj termín ošetření.