90 % bolestí pramení z uvězněné emoce v těle

21.11.2020

Je vědecky potvrzeno, že lidské tělo je pouhá energie. Když vědci rozložili buňky, atomy do nejmenších částí, zjistili, že ty nejmenší částice jsou jen shlukem energie. Lidské tělo je v podstatě pulsující energetickou koulí vibrací, které se buď vzájemně podporují a nebo nás vedou k nemoci a vnitřnímu zoufalství.

Každá emoce má svou specifickou frekvenci - vibraci. Je-li emoce příliš silná a tělo ji není schopno integrovat, zůstane uvězněná v těle. 

Stane se z ní energetická koule rotující uvnitř těla.  Je-li zde uvězněna po nějakou dobu, začne měnit tkáň okolo, začne narušovat její přirozenou fyziologii. Spouští stresové hormony, které mění vnímaní života jako utrpení a neustálého boje o přežití.

Čím ranější a intenzivnější zkušenost je, tím blíže jádru systému se ukládá - mozek, páteřní kanál, srdce, oblast pánve. Což jsou klíčová centra v těle, odkud je řízeno zdraví  a celkové  prožívání života.

BYLO PROKÁZÁNO, ŽE 90 % FYZICKÝCH BOLESTÍ, DEPRESÍ, ÚZKOSTÍ, PANICKÝCH ATAK, MIGRÉN ..ATD. JE ZPŮSOBENO EMOCIONÁLNÍ ZÁTĚŽÍ, KTEROU SI NESEME V TĚLE. 

Když se uzamčené emoce odstraní, začne se fyzický a psychický stav zlepšovat, začnou se dokonce měnit i charakterové vlastnosti člověka.

Temperament je v těle vytvářen tvorbou hormonů, které si tělo vytváří na základě specificky vyformované autonomní nervové soustavy během prenatálního období. Máma v klidu - dítě v klidu, máma ve stresu - dítě "neklida" atd. To jsou velmi hluboká a nevědomá nastavení, kterým se formuje budoucí osobnost člověka.

Integruje-li  se např. emoce hněvu, která v dotyčném spouští hněv na první našlápnutí, začne se měnit jeho chování. Z bručouna a uhádaného člověka, se stává milý týpek, který je přátelský a otevřený světu.

Byla sňata jeho emoční zátěž, vypnuta stresová reakce v těle, už nenese tak obrovské břímě na svých bedrech, nemá pocit ohrožení, zrady...... Čím se mění od základu všechny jeho reakce a v konečném důsledku i povaha samotná. Už nereaguje z pozice strachu, ale pozice vnitřního klidu. Začíná se otevírat světu i životu samotnému.

Tohle umí Kraniosakrální Biodynamika. Uvolňuje uzamčené emoce v těle. Dává možnost znovu žít a krok za krokem se navracet ke zdraví.

Dotkněte se ji také, darujte sobě či svým blízký vánoční poukaz, vyměňte stres, strach za vnitřní klid a plnou důvěru v život.

Ing. Pavla Moravcová

BCST terapeut


Rád-a bych vánoční poukazHormony jsou rozpustné v tucích a správná hladina tuků v těle zajišťuje správný chod hormonální soustavy. Funkční hormonální systém je klíčový pro psychickou pohodu a životní nadhled. Opět další velkou lží, cíleným mýtem systému od potravinového průmyslu až po ten zdravotní, je nakukat nám, že živočišný tuk nám škodí.

Princip Kraniosakrální Biodynamiky tkví v tom, že hledá a podporuje zdraví. Zdraví ve smyslu biodynamické síly, která nám stvořila život a udržuje v chodu samo uzdravovací mechanismy lidského těla.