Zármutek nebo trauma ?

29.01.2020

Zármutek nebo trauma ? Velmi tenká hranice.  V životě přicházejí chvíle radosti, smutku, lásky, ztráty to vše s sebou nese svou specifickou emoci. Funguje-li náš nervový systém správně a naše sebe regulace pracuje v náš prospěch, po čase jedny emoce vystřídají druhé a náš život pluje dál v tempu přílivu a odlivu různých druhů emocí a pocitů. 

Po fází smutku nás život začíná bavit, my se cítíme plní síly, plánů a znovu se vrháme do života, který nás baví.

Jiné je to v situaci, kdy naše tělo nemělo dostatek kapacity se situací vyrovnat a napětí přetrvává v těle, někdy i desítky let aniž bychom tušili jakou časovanou bombu  tělo nese. Stačí menší stresová situace, která spustí řadu nevysvětlitelných psychosomatických potíží. 

V dnešním článku bych ráda poukázala na rozdíl mezi SMUTKEM, který je běžnou součástí života a TRAUMATEM, kdy toho na tělo bylo příliš a které posléze zareagovalo extrémním stažením, vypnutím a svým způsobem odtržením od reality, aby jej bolest nezahltila nebo i nezabila třeba u čerstvě narozených miminek.

V chování jedince lze vypozorovat rozdíly, kdy se jedná "jen" o zármutek a kdy už situace zasáhla jedince na fyziologické úrovni a tělo nemá dostatek síly se s tím samo vyrovnat. 

To jsou stavy, ze kterých vzniká tkz. Posttraumatická stresová porucha, spojena s řadou nepříjemností - od deprese, vyhoření, děsivého strachu, panických atak, nesoustředěností, zapomnětlivostí, přílišné bojácnosti,  představou, že trpím rakovinou, totální paralýzou normálně fungovat v běžném životě, ztrátou sebedůvěry a sebeúcty, nespavostí, ale i drog a alkoholu a řadu dalších.

Smysluplná léčba se pak odvíjí zcela jiným směrem, směrem k tělu, k pociťovaným vjemům, pocitu bezpečí a bezpodmínečnému přijetí, že jsem v pořádku takový jaký jsem.

V ten moment přichází zázrak léčení, který je ukryt v každém z nás. Vyvěrá z hlubin našeho těla, aby započal léčení a nasměroval nás znovu k životu.

Nejprve buduje zdroje, sílu, která je nutná, aby tělo mělo sílu rozpustit stažení, která mohou být ukryta hodně hluboko v těle.

Následuje vybití napětí - to je ta nejnáročnější část celého procesu, která může trvat i nějaký čas. Zapíná se regulace systému a můžeme se cítit jako na houpačce. Důležité je vydržet. Vždy doprovázím klienty v těchto stavech, aby vytrvali, důvěřovali! 

Po ní přichází příliv energie, odpuštění, přijetí a pocit, že můžete, jako by jste se znovu nadechli. Cítíte život v každé buňce svého těla, vnitřní pocit radosti. Odchází symptomy spojené s traumatem.

Tohle je proces, který je pro každého rozdílný a délka léčení závisí na hloubce traumatu a míry zasažení systému. Relativně krátce trvají situace z dospělosti, déle z dětství a nejdéle z období raného dětství, porodu a prenatálního období, které nás nejvíce formují a zasahují.  

5 - 6 sezení absolvovaných do 14 dnů po sobě velmi výrazně posouvá vnímání světa, odchází bolesti, spánek je hlubší, delší a daleko výživnější.

Ing. Pavla Moravcová 

BCST terapeut


Zdroj: Trauma očima dítěte, Probuzení obyčejného zázraku léčení, Peter A.Levine


Pandemií dnešní doby jsou depresivní, nemotivované děti, plné agrese, s různými poruchami a dysfunkcemi až po logopedické problémy.

Lidské tělo je bio "kára", která má svůj sebe léčivý operační systém řízení na úrovni autonomní nervové soustavy. Můžeme si lidské tělo představit jako onu "káru", která potřebuje určité podmínky na to, aby dobře jezdila a my se v ní cítili dobře.

Udělejte svůj první krok k vyléčení a písněte si o termín!

Cena 90 min. - 900 Kč, místo Žamberk nebo Kostelec nad Orlicí